slide1
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)
Giới Thiệu Chung

1.      Giới thiệu chung về Ký túc xá:

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 04/01/2000 của Giám đốc ĐHQG-HCM, là đơn vị dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc ĐHQG-HCM, với chức năng nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho sinh viên khu vực Thủ Đức – Dĩ An.

 Nằm trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Ký túc xá ĐHQG-HCM có diện tích 42,08 ha, gồm khu A và B với 47 tòa nhà từ 5 đến 16 tầng. Trong năm học 2016-2017, Ký túc xá tổ chức cho hơn 30.000 sinh viên sinh hoạt và học tập.

2.      Bộ máy, tổ chức của Ký túc xá:

Bộ máy tổ chức TTQLKTX gồm:

–       Giám đốc: Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của TTQLKTX trước lãnh đạo ĐHQG-HCM. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm các mảng công tác chuyên môn.

–       Văn phòng Ký túc xá: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp. Là đầu mối liên hệ công việc với các đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM.

–       Phòng Công tác Sinh viên: Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tiếp nhận, bố trí và sắp xếp sinh viên vào ở Ký túc xá; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho sinh viên.

–       Phòng An ninh Sinh viên: Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an ninh chính trị, an toàn con người, tài sản trong phạm vi Ký túc xá. Phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc tuần tra, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại Khu Đô thị ĐHQG-HCM.

–       Phòng Văn hóa thông tin – Hỗ trợ sinh viên: Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa tư tưởng. Tổ chức các sân chơi, câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, tạo môi trường tự rèn luyện cho sinh viên, tổ chức các loại hình dịch vụ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ sinh viên.

–       Phòng Quản trị - Thiết bị: Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị; vệ sinh môi trường, cảnh quan của Ký túc xá.

–       Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế hoạch tài chính, chế độ kế toán và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính; chịu trách nhiệm thu, trả các khoản lệ phí của sinh viên.

–       Trạm Y tế: Chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho sinh viên. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong Ký túc xá.

Các Đối Tác

Logo OPPO  logo vina
Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/