slide1
Giới Thiệu Chung

1.      Giới thiệu chung về Ký túc xá:

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 04/01/2000 của Giám đốc ĐHQG-HCM, là đơn vị dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc ĐHQG-HCM, với chức năng nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho sinh viên khu vực Thủ Đức – Dĩ An.

 Nằm trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Ký túc xá ĐHQG-HCM có diện tích 42,08 ha, gồm khu A và B với 47 tòa nhà từ 5 đến 16 tầng. Dự kiến, Ký túc xá tiếp nhận tối đa khoảng 40.000 sinh viên nội trú.

2.      Bộ máy, tổ chức của Ký túc xá:

Bộ máy tổ chức TTQLKTX gồm:

–       Giám đốc: Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của TTQLKTX trước lãnh đạo ĐHQG-HCM. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm các mảng công tác chuyên môn (gồm: PGĐ phụ trách mảng CSVT, dịch vụ – dự án; PGĐ phụ trách mảng CTSV, thông tin – dữ liệu; PGĐ phụ trách mảng an ninh, y tế).

–       Phòng Tổng hợp: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp; công tác thông tin tuyên truyền; hoạt động CLB, đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Là đầu mối liên hệ công việc với các đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM.

–       Phòng Công tác Sinh viên: Chịu trách nhiệm về công tác tiếp nhận, tổ chức đời sống sinh viên ở Ký túc xá, công tác hỗ trợ sinh viên và đầu mối thực hiện công tác BHYT – BHTN.

–       Phòng An ninh: Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, an ninh chính trị, PCCC, an toàn con người, tài sản. Phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc tuần tra, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại Khu Đô thị ĐHQG-HCM.

–       Phòng Quản trị - Thiết bị: Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị; vệ sinh môi trường, cảnh quan của Ký túc xá.

–       Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch, tài chính; thu, trả các khoản phí nội trú, công tác thanh quyết toàn tài chinh liên quan đến sinh viên.

  • Phòng Dịch vụ - Dự án: Chịu trách nhiệm công tác dự án, phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên.

–       Bộ phận Công nghệ thông tin – Dữ liệu: Chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, triển khai, áp dụng, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; quản lý dữ liệu của Trung tâm.

–       Trạm Y tế: Chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho sinh viên. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong Ký túc xá. Thực hiện tư vấn tâm lý, tư vấn sức khỏe sinh viên.

–       Ban quản lý các cụm nhà (gồm 08 cụm nhà: Khu A: A.F, A.G. A.H; khu B: B.A, B.B, B.C, B.D và B.E): Trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống, sinh hoạt và rèn luyện cho sinh viên tại các tòa nhà trong Ký túc xá.

 

Các Đối Tác

Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/