slide1

Học tập làm theo tấm gương Đạo đức Hồ chí Minh

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường hiểu biết, cung cấp thông tin đến CBCNV, sinh viên nội trú về tấm gương, nhân cách và cuộc đời cao đẹp, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tháng 9/2013, website Trung tâm Quản lý Ký túc xá xin trích đăng các câu chuyện kể về Người. Tất cả các bài viết được trích ttrong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà Nội-2007, rất mong nhận được sự theo dõi, hưởng ứng của tất cả độc giả.

Các Đối Tác

Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/