slide1

TB v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021-2022 đối với sinh viên cũ đang nội trú năm học 2020-2021

Phụ lục I: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục I)

Phụ lục II: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục II)

Phụ lục III: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục III)

Phụ lục IV: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục IV)

Phụ lục V: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục V)

Phụ lục VI: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục VI)

Phụ lục VII: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục VII)

Phụ lục VIII: (Tải file mẫu tại đây:  Phụ lục VIII)

Các Đối Tác

Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/