slide1
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

TB v/v thống kê hỗ trợ sv có gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra

Sinh viên thống kê mức độ thiệt hại do lũ lụt của gia đình theo mẫu: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfkz6gGwrVyc0.../viewform

Các Đối Tác

Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/