slide1
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

TB v/v yêu cầu sinh viên rời khỏi KTX để phòng chống dịch covid-19

QUY TRÌNH BÀN GIAO PHÒNG Ở

GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN RỜI KTX

ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở LẠI KÝ TÚC XÁ

 

Các Đối Tác

Logo OPPO  logo vina