slide1

Cuộc thi viết bài cảm nhận “Tết xa nhà” lần 1 năm 2017

Nhằm thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu cho Sinh viên - Học sinh; Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hàng Việt xây dựng kế hoạch Cuộc thi viết bài cảm nhận “Tết xa nhà” lần 1 năm 2017 cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên toàn thành phố

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN

***

Số: 13 - KH/NVHSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12  năm 2016

KẾ HOẠCH

Cuộc thi viết bài cảm nhận “Tết xa nhà” lần 1 năm 2017

-------------

Nhằm thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu cho Sinh viên - Học sinh; Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hàng Việt xây dựng kế hoạch Cuộc thi viết bài cảm nhận “Tết xa nhà” lần 1 năm 2017 cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên toàn thành phố, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:

- Thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đối với sinh viên, đặc biệt là các sinh viên có điều kiện khó khăn, sinh viên xa nhà.

- Tạo điều kiện để sinh viên thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về các giá trị văn hóa dân tộc, về tình cảm gia đình, về hương vị truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán.

- Gắn kết sinh viên với phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

II. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG  -  THỂ LOẠI :

1. Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 16/12/2016 đến 17g00 ngày 06/01/2017.

2Đối tượng: tất cả sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

3. Thể loại: truyện ngắn, thơ, tản văn, bút ký, bài hát, viết lời mới dân ca.

III. NỘI DUNG:

- Thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân khi xa nhà vào dịp Tết.

- Thể hiện những kỷ niệm, những tình cảm với người thân, bạn bè trong dịp Tết.

- Những câu chuyện xoay quanh các món ăn truyền thống ngày Tết.

- Những cảm xúc, suy nghĩ, kỷ niệm gắn với các sản phẩm Hàng Việt Nam trong mối quan hệ gia đình, trong ngày Tết.

    IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 Giải nhất: 3.000.000 VNĐ và Giấy khen của Nhà Văn hóa Sinh viên.

- 01 Giải nhì: 2.000.000 VNĐ và Giấy khen của Nhà Văn hóa Sinh viên.

- 02 Giải ba: 1.000.000 VNĐ/giải và Giấy khen của Nhà Văn hóa Sinh viên.

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

-   Anh Dương Trọng Phúc       Phó Giám đốc NVHSV     Trưởng ban

-   Chị Lê Phương Anh             Trưởng phòng NVĐT       Phó ban

-   Chị Trần Thị Cẩm Nhung    Trưởng phòng KTTC        Thành viên

-   Chị Trịnh Trị Trâm Anh       Nhân viên phòng NVĐT           Thành viên

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 07/12 - 10/12/2016: triển khai cuộc thi.

- Ngày 16/12/2016 - 04/01/2017: tiếp nhận bài dự thi.

- Ngày 04/01 - 08/01/2017: chấm bài thi.

- Ngày 09/01 - 11/01/2017: thông báo kết quả.

- Ngày 12/01/2017: trao giải.

- Ngày 20/01/2017: họp rút kinh nghiệm.

Nơi nhận:

-    Ban Giám đốc;

-    Ban Tổ chức;

-    Ban Quản lý Ký túc xá các trường;

-    Đoàn-Hội Sinh viên các trường;

-    Lưu P.TCHC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Thanh Chung

Thể lệ cuộc thi viết bài cảm nhận “Tết xa nhà” lần 1 năm 2017

Các Đối Tác

Logo Viettel logo vina Logo OPPO
Lượt Truy Cập:
Đang Online: