slide1

ĐỊNH HƯỚNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN

“Phải cấu trúc, định hướng được mô hình quản lý Ký túc xá trong lòng Khu Đô thị ĐHQG-HCM nhằm phát triển và khẳng định mô hình phục vụ để xây dựng Ký túc xá thực sự trở thành nơi tự rèn luyện của sinh viên” - Đó là chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM được Đ/c Nguyễn Công Mậu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội nghị Công chức, viên chức - Người lao động năm 2017 tại Trung tâm Quản ly Ký túc xá.

(Đ/c Nguyễn Công Mậu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐHQG – HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Sáng 21/01/2017, Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức - Người lao động năm 2017. Đến dự với Hội nghị có Đ/c Nguyễn Công Mậu – Phó Bí thư TT Đảng ủy ĐHQG-HCM, Đ/c Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế ĐHQG-HCM, Đ/c Trần Thanh An – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTQLKTX cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

(Đ/c Trần Thanh An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTQLKTX trình bày báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017)

Đánh giá, tổng kết năm 2016, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được ĐHQG-HCM giao, thể hiện qua các hoạt động:

-         Ký túc xá đã ổn định được tình hình sinh viên cũng như tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an toàn trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp;

-         Trong điều kiện khó khăn nhưng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Ký túc xá đã chủ động trong việc tiếp nhận, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả 06 tòa nhà ở Ký túc xá khu B để đảm bảo 100% sinh viên ĐHQG-HCM ở Ký túc xá;

-         Hoàn thiện và nâng tầm, quy mô các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sinh viên, được ĐHQG-HCM ghi nhận và xã hội đánh giá cao;

-         Từng bước hoàn thiện, hợp lý hóa mô hình hoạt động, nhân sự để nâng cao hiệu quả năng suất lao động đồng thời chăm lo ngày một tốt hơn đời sống người lao động.

(ĐHQG HCM tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho TTQLKTX và Phòng ANSV)

Trong năm 2017, với việc tăng tốc kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 cũng như khẳng định mô hình để phát triển, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đặt ra những mục tiêu và tăng cường các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

(ĐHQG HCM tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ĐHQG cho các cá nhân công tác tại TTQLKTX)

Mục tiêu:

1.      Khai thác, sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả;thu hút sinh viên vào ở ký túc xá; Tạo môi trường tự rèn luyện cho sinh viên.

2.      Tiếp nhận các toà nhà mới Ký túc xá B; Tập trung nguồn lực (con người, tài chính) cho khu B mở rộng.

3.      Nâng cao chất lượng đội ngũ,xây dựng phương pháp làm việc khoa học, năng lực tham mưu, quản lý của lãnh đạo các phòng/bộ phận; tăng năng suất, hiệu quả làm việc của người lao động.

4.      Phát triển quy hoạch dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bài bản.

5.      Đẩy mạnh hoạt động tài chính với việc tăng nguồn thu, đồng thời chú trọng việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguồn lực tài chính.

6.      Đảm bảo ANTT, tuyệt đối an toàn phòng chống cháy nổ.

7.             Quy hoạch cảnh quan KTX khu B.

8.      Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trong Ký túc xá; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho sinh viên ở Ký túc xá.

Giải pháp:

1.      Cần năng động, linh hoạt hơn trong công tác duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp các công trình và cơ sở vật chất được ĐHQG-HCM bàn giao quản lý, khai thác, sử dụng;

2.      Cần năng động, đa dạng hơn nữa các loại hình dịch vụ trong đó chú trọng công tác kêu gọi xã hội tham gia đầu tư các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sinh viên;

3.      Làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kêu gọi đầu tư để khẳng định thương hiệu và giá trị của Ký túc xá theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn cho sinh viên;

4.      Hoàn thiện hơn nữa cơ chế công khai, minh bạch trong công tác quản lý và các hoạt động của Trung tâm nhằm khơi gợi, phát huy khả năng, năng lực và sự sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động ở Ký túc xá.

(Toàn cảnh hội nghị)

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp bằng việc nhất trí và thông qua Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức - Người lao động năm 2017 và công bố các quyết định thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016. Qua kết quả, TTQLKTX và Phòng An ninh sinh viên đã vinh dự được Giám đốc ĐHQG-HCM tặng thưởng Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM, có 06 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG-HCM, 21 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể được Giám đốc ĐHQG-HCM tăng Bằng khen hoặc được ĐHQG-HCM đề nghị khen thưởng ở các cấp cao hơn. Nhiều tập thể, cá được Giám đốc TTQLKTX tặng thưởng Tập thể Lao động tiên tiến và tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.

(CBCNV chụp ảnh kỷ niệm)

Các Đối Tác

Logo Viettel logo vina Logo OPPO
Lượt Truy Cập:
Đang Online: