slide1

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐÁNH GIÁ 1 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VẬN HÀNH, KHAI THÁC KÝ TÚC XÁ VÀ HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ngày 01-02/3/2019, Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức Hội nghị đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030; đánh giá 1 năm triển khai Đê án vận hành, khai thác Ký túc xá ĐHQG-HCM và tổng kết công tác kế hoạch tài chính năm 2018; xây dựng nhiệm vụ kế hoạch tài chính năm 2019.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM; lãnh đạo Văn phòng, Ban Kế hoạch – Tài chính ĐHQG-HCM, đại diện lãnh đạo Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM cùng toàn thể Ban Giám đốc, BCH Đảng ủy, BTV Công đoàn, trưởng, phó các phòng/bộ phận trực thuộc, Bí thư Đoàn thanh niên TTQLKTX.


PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM - - Phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá giữa kỳ kế hoạch chiến lước giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Quản lý Ký túc xá cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ số và nội dung kế hoạch xây dựng, trong đó có những mảng hoạt động đạt kết quả tốt, được lãnh đạo ĐHQG-HCM đánh gia cao.

Các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến sát sường, bổ sung nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn đơn vị nhằm xây dựng, phát triển Ký túc xá ngày một an toàn, văn minh, hiện đại và trở thành nơi sống hạnh phúc của sinh viên.


ThS Tăng Hữu Thủy - Giám đốc TTQLKTX - Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBCNV TTQLKTX trong thời gian qua và đặc biệt đánh giá cao nhưng điều chỉnh kịp thời kế hoạch chiến lược của TTQLKTX về việc xây dựng Ký túc xá thông minh, xây dựng các đề án, dự án nhằm kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự, quy chế hoạt động của Trung tâm cũng như tập trung vào công tác vận hành, khai thác có hiệu quả, đúng quy định cơ sở vật chất được giao.

Trong phiên họp đánh giá công tác tài chính năm 2018 và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch tài chính năm 2019, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những chỉ số đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân đề từ đó rà soát, xây dựng kế hoạch tài chính xác với nhiệm vụ cũng như chủ động đăng ký các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhằm triển khai hiệu quả, thành công các mảng công việc được giao.


CBCNV - Tham gia phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019 là năm triển khai chuỗi sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm “Xây dựng – Phát triển – Phụng sự”, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã và đang triển khai nhiều đề án, dự án để hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự; hoàn thiện văn hóa phục vụ; phát triển đơn vị để đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo ĐHQG-HCM; sự kỳ vọng của xã hội, nhu cầu chất lượng sống ngày càng cao của sinh viên.


Tập thể chụp hình lưu niệm

 


 

 

Các Đối Tác

Logo Viettel logo vina Logo OPPO
Lượt Truy Cập:
Đang Online: