slide1
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý Ký túc xá, ĐHQG-HCM ngày 19 tháng 5 năm 2020

TTQLKTX THÀNH LẬP VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CÁC BAN QUẢN LÝ CỤM NHÀ

Ngày 01/6/2020, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) tổ chức công bố quyết định về việc thành lập Ban Quản lý cụm nhà trực thuộc TTQLKTX.


Giám đốc trao quyết định thành lập Ban Quản lý cụm nhà

Tham dự, trao quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các Ban Quản lý cụm nhà có ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTQLKTX, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, toàn thể CBCNV và các cá nhân liên quan.

Theo các quyết định, TTQLKTX thành lập 04 Ban Quản lý cụm nhà (có hiệu lực từ ngày 01/6/2020) gồm: Cụm nhà A.F (gồm các nhà A1, A2, A3, A5, A6, A10 và A11), Cụm nhà A.G (gồm các nhà A4, A7, A8, A9, A12, A14, A15, A17, A18, A19 và A20), Cụm nhà A.H (gồm các nhà G3, G4, H1 và H2), Cụm nhà B.E (gồm các nhà E1, G1, F1 và F2).


Cụm nhà A.HCụm nhà A.G

Cụm nhà A.F


Cụm nhà B.E

Bên cạnh đó, TTQLKTX đã ban hành và công bố các Quyết định về việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển lãnh đạo các Ban Quản lý cụm nhà cũng như tuyên dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện thành công mô hình thí điểm ban quản lý cụm nhà.


Giám đốc khen thưởng đột xuất các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện thành công mô hình thí điểm ban quản lý cụm nhà.

Việc thành lập và ban hành quyết định các Ban Quản lý cụm nhà, bổ nhiệm nhân sự kèm theo nằm trong định hướng phát triển của đơn vị nhằm cụ thể hóa đề án kiện toàn bộ máy tổ chức; Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 (điều chỉnh, bổ sung); quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm (Quyết định số 1685/QĐ-ĐHQG, ngày 30/12/2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM), hướng đến xây dựng Ký túc xá trở thành môi trường rèn luyện – học tập; môi trường sống Xanh, sống Hạnh phúc của sinh viên.

 

Các Đối Tác

Logo OPPO  logo vina
Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/