slide1
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

TTQLKTX tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025

Ngày 10/5/2021, Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; cùng PGS.TS Nguyễn Đình Tứ -  Chánh văn Phòng ĐHQG-HCM; ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQG-HCM, TS. Lê Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Công tác sinh viên, TS. Nguyễn Đình Hưng - Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu – Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Ông Trần Anh Cường – Phó Trương Ban Công tác sinh viên; ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giam1 đốc TTQLKTX cùng tập thể BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, trưởng, phó các đơn vị, BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Hội nghị ngoài việc tổng kết, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 (rà soát và điều chỉnh) với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra và được ĐHQG-HCM đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương thông qua các số liệu, kết quả minh chứng tiêu biểu: Điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm qua Quyết định số 1685/QĐ-ĐHQG, ngày 30/12/20219, thành lập 06 Ban quản lý cụm nhà, triển khai ứng dụng CNTT vào kiểm soát an ninh, an toàn và thanh toán tại hệ thống Ký túc xá; khôi phục hệ thống PCCC tòa nhà cao tầng về trạng thái bình thường; số lượng sinh viên tăng lên 1,69 lần (tháng 12/2015: 20.924 sinh viên, tháng 12/2020: 35.301 sinh viên); đa dạng hóa các loại hình phòng ở phục vụ nhu cầu sinh viên; mức độ hài lòng của sinh viên tăng lên; v.v…; hội nghị tập trung vào đóng góp ý kiến, thảo luận kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, theo đó tập trung tiếp tục triển khai 06 nhòm chiến lược giai đoạn 2016-2020 (Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; phát triển và quản lý nguồn lực tài chính; nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng văn hóa ký túc xá; phát triển dự án dịch vụ phục vụ sinh viên trong khu đô thị ĐHQG-HCM; quản trị và phát triển cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ xây dựng ký túc xá thông minh).

Phát biều chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được và cơ bản nhất trí với kết quả, kế hoạch chiến lược; với sự tin tưởng, kỳ vọng, lãnh đạo ĐHQG-HCM đề nghị TTQLKTX thực hiện một số nội dung:

  1. Kế hoạch chiến lược của Trung tâm giai đoạn 2021-2025 cần bám sát, tham gia sâu, đồng hành với kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025 và nằm trong mối trương quan với Khu Đô thị xanh, sáng tạo ĐHQG-HCM, khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của thành phố Thủ Đức.
  2. Tăng cường hội nhập quốc tế, kêu gọi đầu tư, hợp tác với bên ngoài để đa dạng nguồn thu và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên; tham giam đóng góp thực hiện kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025.
  3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất để từng bước tiến tới xây dựng Ký túc xá thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ, giá trị tiện ích cho sinh viên thông qua nhóm chiến lược 6 đã xây dựng.
  4. Xây dựng môi trường rèn luyện – học tập; môi trường sống xanh, sống hạnh phúc của sinh viên; là môi trường sống an toàn, uy tín, chất lượng của sinh viên, phụ huynh trong nước và du học sinh quốc tế.
  5. Cần đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả các nguồn chi để nâng cấp, tái đầu tư, duy tu cơ sở vật chất, nâng cao đời sống người lao động.
  6. Tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp đội ngũ nhân sự ngang tầm nhằm đón đầu xu hướng phát triển giáo dục đại học của đất nước, ĐHQG-HCM và thế giới, đáp ứng sự phát triển của Trung tâm.
  7. Hình thành và tạo giá trị riêng “Văn hoá Ký túc xá” để lan tỏa trong sinh viên nội trú, trong hệ thống ĐHQG-HCM, đóng góp tích cực, chủ động quá trình phát triển, hội nhập quốc tế của ĐHQG-HCM.
  8. Xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực và ý chí lãnh đạo để triển khai thực hiện thành công các giải pháp đã xây dựng nhằm đạt kết quả, các chỉ tiêu đề ra.

Ngoài 02 tham luận của Phòng Tổng hợp và ThS. Nguyễn Đình Khương – Trưởng phòng Thông tin – Dữ liệu Trường ĐHCNTT, lãnh đạo các Ban chức năng ĐHQG-HCM đã có những phát biểu, góp ý sát đáng cho các kế hoạch, mục tiêu kế hoạch chiến lược của Trung tâm trong 5 năm tới.

Các Đối Tác

Lượt Truy Cập:
Đang Online:
https://ruoungoaigiasi.vn https://truyensolieuvnpt.com https://vnptidc.com.vn/