Các biểu mẫu của KTX dành cho sinh viên

Các biểu mẫu của KTX dành cho sinh viên

07/07/2021

Nhằm thông tin và hỗ trợ sinh viên trong quá trình nội trú tại Ký túc xá ĐHQG-HCM, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) cung cấp đến sinh viên các hướng dẫn, thông tin, biểu mẫu để biết và chủ động trong việc thực hiện.

Biểu mẫu demo

Biểu mẫu demo

06/07/2021

Biểu mẫu dành cho sinh viên năm nhất