Các biểu mẫu của KTX dành cho sinh viên

07/07/2021 10:04     Các biểu mẫu khác

Các mẫu văn bản hành chính:

 1. Các hướng dẫn, thông tin, số điện thoại khi cần biết:
  1. 1 Số điện thoại Phòng Công tác sinh viên: 1900.05.55.59
  2. 2. Số điện thoại Các Ban quản lý cụm nhà: 

   STT

   Đơn vị

   Tòa nhà

   Địa chỉ

   văn phòng Ban quản lý cụm nhà

   Số nội bộ

   Email

   1

   Ban quản lý cụm nhà AF

   A1, A2, A3, A5, A6, A10, A11

   Tầng trệt nhà A1

   120

   bql-af@ktxhcm.edu.vn

   2

   Ban quản lý cụm nhà AG

   A4, A7, A8, A9, A12, A14, A15, A17, A18, A19, A20

   Tầng trệt nhà A8

   121

   bql-ag@ktxhcm.edu.vn

   3

   Ban quản lý cụm nhà AH

   H1, H2, G3, G4

   Tầng trệt nhà H1, H2

   122

   bql-ah@ktxhcm.edu.vn

   4

   Ban quản lý cụm nhà BA

   BA1, BA2, BA3, BA4, BA5

   Tầng trệt nhà BA1-BA2

   123

   bql-ba@ktxhcm.edu.vn

   5

   Ban quản lý cụm nhà BB

   B1, B2, B3, B4, B5

   Tầng trệt nhà B2

   124

   bql-bb@ktxhcm.edu.vn

   6

   Ban quản lý cụm nhà BC

   C1, C2, C3, C4, C5, C6

   Tầng trệt nhà C6

   125

   bql-bc@ktxhcm.edu.vn

   7

   Ban quản lý cụm nhà BD

   D2, D3, D4, D5, D6

   Tầng trệt nhà D3

   126

   bql-bd@ktxhcm.edu.vn

   8

   Ban quản lý cụm nhà BE

   E1, F1, F2, G1

   Tầng trệt nhà E1

   127

   bql-be@ktxhcm.edu.vn

  1. 3 Số ĐT chốt dân phòng Khu đô thị ĐHQG-HCM: (028) 62.768.429
 1. Các kênh thông tin, phản ánh:
  1. 1 Email Ký túc xá: ktx@vnuhcm.edu.vn
  2. 2 Website tra cứu thông tin sinh viên: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ hoặc http://sv.ktxhcm.edu.vn/.
  3. 3 Fanpage facebook Ký túc xá: https://www.facebook.com/ktxdhqghcm/
  4. 4 Groups facebook Ký túc xá: https://www.facebook.com/groups/KTXDHQGHCM/
 2. Các mẫu văn bản hành chính:
  1. 1. Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên ĐHQG-HCM: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu
  2. 2. Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên ngoài ĐHQG-HCM:  (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  3. 3. Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên đăng ký quá hạn(Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  4. 4. Đơn xin ra ký túc xá trước hạn: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  5. 5. Giấy xác nhận rèn luyện sinh viên:  (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  6. 6. Bản cam kết: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  7. 7. Đơn đăng ký nộp tiền theo học kỳ: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  8. 8. Quy trình đăng ký online:  Quy trình đăng ký online
  9. 9. Hình thức thanh toán:  phụ lục hình thức thanh toán;

       4.  Các biểu mẫu dành cho sinh viên cũ đăng ký ở KTX năm học 2022-2023

4.1 Bản cam kết: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu
4.2  Đơn đăng ký nộp tiền 1 học kỳ  (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
4.3 Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên ngoài ĐHQG-HCM: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu
)
4.4 Đơn xin chuyển phòng: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
4.5 Mẫu đơn đăng ký ở lại Tết nguyên đán 2023: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)

 

Các biểu mẫu khác