Các biểu mẫu của KTX dành cho sinh viên

07/07/2021 03:04     Các biểu mẫu khác

Các mẫu văn bản hành chính:

 1. Các hướng dẫn, thông tin, số điện thoại khi cần biết:
  1. 1 Số điện thoại Phòng Công tác sinh viên: 1900.05.55.59-105
   1. 2. Số điện thoại Các Ban quản lý cụm nhà: 

    STT

    Đơn vị

    Tòa nhà

    Địa chỉ

    văn phòng Ban quản lý cụm nhà

    Số nội bộ

    Email

    1

    Ban quản lý cụm nhà AF

    A1, A2, A3, A5, A6, A10, A11

    Tầng trệt nhà A1

    120

    bql-af@ktxhcm.edu.vn

    2

    Ban quản lý cụm nhà AG

    A4, A7, A8, A9, A12, A14, A15, A17, A18, A19, A20

    Tầng trệt nhà A8

    121

    bql-ag@ktxhcm.edu.vn

    3

    Ban quản lý cụm nhà AH

    H1, H2, G3, G4

    Tầng trệt nhà H1, H2

    122

    bql-ah@ktxhcm.edu.vn

    4

    Ban quản lý cụm nhà BA

    BA1, BA2, BA3, BA4, BA5

    Tầng trệt nhà BA1-BA2

    123

    bql-ba@ktxhcm.edu.vn

    5

    Ban quản lý cụm nhà BB

    B1, B2, B3, B4, B5

    Tầng trệt nhà B2

    124

    bql-bb@ktxhcm.edu.vn

    6

    Ban quản lý cụm nhà BC

    C1, C2, C3, C4, C5, C6

    Tầng trệt nhà C6

    125

    bql-bc@ktxhcm.edu.vn

    7

    Ban quản lý cụm nhà BD

    D2, D3, D4, D5, D6

    Tầng trệt nhà D3

    126

    bql-bd@ktxhcm.edu.vn

    8

    Ban quản lý cụm nhà BE

    E1, F1, F2, G1

    Tầng trệt nhà E1

    127

    bql-be@ktxhcm.edu.vn

    9 Phòng CTSV   Tầng trệt nhà F2 105 pctsv@ktxhcm.edu.vn
  1. 3 Số ĐT chốt dân phòng Khu đô thị ĐHQG-HCM: (028) 62.768.429
 1. Các kênh thông tin, phản ánh:
  1. 1 Email Ký túc xá: ktx@vnuhcm.edu.vn
  2. 2 Website tra cứu thông tin sinh viên: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ hoặc http://sv.ktxhcm.edu.vn/.
  3. 3 Fanpage facebook Ký túc xá: https://www.facebook.com/ktxdhqghcm/
  4. 4 Groups facebook Ký túc xá: https://www.facebook.com/groups/KTXDHQGHCM/
 2. Các mẫu văn bản hành chính:
  1. 1. Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên ĐHQG-HCM: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu
  2. 2. Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên ngoài ĐHQG-HCM:  (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  3. 3. Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên đăng ký quá hạn(Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  4. 4. Đơn xin ra ký túc xá trước hạn: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  5. 5. Giấy xác nhận rèn luyện sinh viên:  (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  6. 6. Bản cam kết: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  7. 7. Đơn đăng ký nộp tiền theo học kỳ: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
  8. 8. Quy trình đăng ký online:  Quy trình đăng ký online
  9. 9. Hình thức thanh toán:  phụ lục hình thức thanh toán;

       4.  Các biểu mẫu dành cho sinh viên cũ đăng ký ở KTX năm học 2022-2023

4.1 Bản cam kết: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu
4.2  Đơn đăng ký nộp tiền 1 học kỳ  (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
4.3 Đơn đăng ký ở Ký túc xá dành cho sinh viên ngoài ĐHQG-HCM: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu
)
4.4 Đơn xin chuyển phòng: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)
4.5 Mẫu đơn đăng ký ở lại Tết nguyên đán: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)

5. Đơn giảm lệ phí nội trú năm học 2023-2024

Mẫu đơn giảm lệ phí: (Tải file mẫu tại đây: Đơn mẫu)

6. Mẫu khám sức khỏe định kỳ:(mẫu đơn tại đây)

7. Mẫu đơn xét học bổng chấp cánh ước mơ: ( mẫu đơn tại đây )

7. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú  ( mẫu đơn tại đây )

 

 

Các biểu mẫu khác