Bộ nhận diện thương hiệu

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quy định này quy định về Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm) cho toàn thể viên chức, người lao động, các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Trung tâm.
 2. Bộ nhận diện Trung tâm là tài sản và “thương hiệu” để xác định về hình ảnh của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) đối với các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc, hợp tác, tham quan, tìm hiểu về Trung tâm.
 3. Bộ nhận diện đặt tại cổng chính, Phòng khánh tiết, các phòng họp, Không gian văn hóa truyền thống Ký túc xá, các phòng làm việc, tại các lối đi, sảnh, các vị trí công cộng dễ nhận biết, các vị trí trang trọng; trên các ấn phẩm phục vụ công tác truyền thông, không gian điện tử; các tài sản vô hình, hữu hình, tên gọi nhằm khẳng định hình ảnh thống nhất phục vụ đối ngoại của Trung tâm.
 4.  Thống nhất trong sử dụng, đồng bộ trong quá trình phát hành các ấn phẩm, Logo, hình ảnh của Trung tâm ra bên ngoài.
 5. Đảm bảo tính thẩm mỹ, thống nhất trong hệ thống.
 6. Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm phải sử dụng phiên bản do Trung tâm cung cấp, tuân thủ tính toàn vẹn về màu sắc, hình ảnh và kích thước cũng như font chữ.

Chương II       

QUY ĐỊNH VỀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TRUNG TÂM

Điều 2. Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm

 1. Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm thông qua giá trị và nội dung cốt lõi màu sắc, hình ảnh, kích thước và font chữ (Màu xanh Dodger Blue (mã màu: RGB ((40 48 106); CMYK (100 95 30 15)), Màu xanh Midningt Blue (mã màu: RGB (44 106 208); CMYK (75 30 0 0)), màu đỏ Red Color (mã màu: RCB (236 50 55); CMYK (0 100 100 0), font VNi-Franko và VNI-Hevle-Condense).
 2. Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm gồm: Logo Trung tâm; Tên gọi Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (tiếng Việt, tiếng nước ngoài, viết tắt), Bộ nhận diện, slogan, các biểu hiện dưới dạng vật chất có sử dụng Logo và tên gọi Trung tâm.
 3. Đơn vị, tổ chức hay cá nhân khác chỉ được phép sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm khi có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm (trừ ĐHQG-HCM). Trong một số trường hợp cụ thể cần có thỏa thuận dưới hình thức hợp đồng.

Điều 3. Sứ mạng và tầm nhìn của Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm

 1. Sứ mạng của Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm: Hướng đến xây dựng hệ thống Ký túc xá trở thành môi trường rèn luyện – học tập; môi trường sống xanh, sống hạnh phúc của sinh viên.
 2. Tầm nhìn Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm: Xây dựng hệ thống Ký túc xá: “An toàn – Thân Thiện – Văn Minh”.

Điều 4. Logo Trung tâm

 1. Quy định của Logo
 1. Logo Trung tâm lấy biểu tượng hình chữ V (dựa trên ý tưởng Logo của ĐHQG-HCM) với ý nghĩa là quyển sách mở tri thức, chữ KTX là tên viết tắt của Ký túc xá phía dưới chân với hai ý nghĩa: Ký túc xá ĐHQG-HCM (về chữ) và như mái nhà che chở cho bao thế hệ sinh viên, là môi trường rèn luyện, học tập; môi trường sống xanh, sống hạnh phúc của sinh viên; nơi ươm mầm, phát triển những ước mơ, hy vọng của sinh viên.
 2. Logo sử dụng 03 màu chính: Xanh dương (Dodger Blue, mã màu: RGB (40 48 106); CMYK (100 95 30 15)), Xanh đậm (Midningt Blue, mã màu: RGB (44 106 208); CMYK (75 30 0 0)) và Đỏ (Red Color (mã màu: RGB (236 50 55); CMYK (0: 100: 100: 0)).
 3. Logo Trung tâm bao gồm Logo đứng và Logo ngang.
 4. Logo đứng: Gồm Logo của ĐHQG-HCM và chữ viết tắt KTX (Ký túc xá) màu đỏ Red Color (mã màu: RGB (236 50 55); CMYK (0 100 100 0); font chữ:  VNi-Franko bằng chiều dài chân Logo.
 5. Logo ngang gồm: Logo đứng Trung tâm cùng dòng chữ: TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM (màu xanh Dodger Blue (mã màu: RGB (40 48 106); CMYK (100 95 30 15)). Trong đó: Dòng chữ TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM được đặt thành 02 dòng: Dòng trên gồm: TRUNG TÂM QUẢN LÝ, dòng dưới gồm: KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM, kích thước bằng chiều cao của Logo đứng, chữ in đậm, size: 102 pt, font chữ: VNI-Hevle-Condense.
 1. Tùy theo mục đích sử dụng nội dung, Logo của Ký túc xá được sử dụng thống nhất về màu sắc, kích thước và phông chữ theo quy định.
 2. Logo chuẩn có màu sắc, kích thước, font chữ cụ thể như sau:
 • Logo đứng: Sử dụng font chữ VNI-Franko.

 • Logo ngang: Chữ TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM: Sử dụng font chữ VNI-Hevle-Condense (in đậm) (lưu ý, font chữ chỉ được thiết kế đi kèm Logo Trung tâm, các trường hợp sử dụng font chữ cho mục đích khác xin vui liên hệ với nhà cung cấp để sở hữu bản quyền).

 1. Khoảng cách
 1. Khoảng hở tối thiểu 20% của Logo tạo ra khoảng cách an toàn để đảm bảo Logo luôn được rõ ràng, nổi bật, không bị cắt, có đủ không gian để truyền tải đầy đủ nội dung.
 2. Có 02 khoảng cách khi sử dụng Logo ngang (kèm chữ) hoặc Logo đứng (Logo chuẩn).

 1. Logo có viền
 1. Để Logo nhìn rõ, nổi bật hơn trên nền tối, cùng màu, ngoài Logo chuẩn, Trung tâm quy định về Logo có viền cho Logo đứng và Logo ngang.
 2. Để đảm bảo thống nhất, Logo viền sử dụng viền nền có màu trắng.

 1. Logo có kích thước nhỏ nhất
 1. Để đảm bảo hiển thị rõ ràng, Logo của Trung tâm không hiển thị ở kích thước nhỏ hơn 94 mm cho Logo ngang và 20 mm cho Logo dọc.
 2. Trường hợp sử dụng Logo nhỏ hơn hoặc khổ lớn; phải làm việc và được sự thống nhất của Phòng Tổng hợp mới được sử dụng.


 

 1. Trong một số trường hợp, kích cỡ, vị trí của Logo có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và khả năng nhận biết Logo.
 2. Màu sắc đặc trưng của Logo phải được ưu tiên áp dụng và duy trì tính thống nhất của thương hiệu. Khi in ấn, sản xuất các sản phẩm mang Logo trên vật liệu, màu sắc khác nhau như: vải, gỗ, đá, kim loại, v.v… cần đối chiếu với mẫu chuẩn Phòng Tổng hợp cung cấp hoặc tham khảo ý kiến của bộ phận quản lý Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm (đầu mối Phòng Tổng hợp) trước khi sử dụng.
 3. Logo Trung tâm là một bộ phận không thể tách rời của Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm và trong điều kiện cần thiết, đăng ký bảo hộ thương hiệu theo quy định.

Điều 5. Logo các đơn vị

1. Logo các đơn vị là tài sản thương hiệu thuộc sở hữu các đơn vị. Trung tâm có quyền đương nhiên sử dụng Logo vào tất cả hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

2. Logo các đơn vị được thiết kế trên những nguyên tắc sau:

 1. Quát triệt nguyên tắc “cấu trúc thương hiệu Mẹ-Con” của Logo Trung tâm.
 2. Màu sắc đảm bảo tuân thủ quy định của Logo Trung tâm.
 3. Hình dáng, kết cấu Logo do các đơn vị quyết định.
 4. Logo các đơn vị căn cứ quy định này để điều chỉnh phù hợp.

Điều 6. Tên gọi của Trung tâm và tên gọi các đơn vị

 1. Tên gọi (tên giao dịch) bằng tiếng Việt: Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; viết tắt: TTQLKTX, TTQLKTX ĐHQG-HCM, KTX ĐHQG-HCM.
 2. Tên gọi (tên giao dịch) bằng tiếng Anh của Trung tâm: VNUHCM-Dormitory Center.
 3. Tên giao dịch của các đơn vị chức năng, các Ban quản lý cụm nhà và các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trung tâm bằng tiếng Việt và tiếng Anh thực hiện theo quy định của Nhà nước và quy định của ĐHQG-HCM.
 4. Giám đốc Trung tâm là người duy nhất có thẩm quyền xem xét, phê duyệt tên mới, tên sửa đổi, tên viết tắt các đơn vị và tên các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm.

Điều 7. Bộ nhận diện Trung tâm

 1. Bộ nhận diện Trung tâm (Bộ nhận diện) là những trang trí, vật phẩm, kiến trúc, thiết kế, tài sản được đặt tại phòng khánh tiết, Không gian văn hóa truyền thống Ký túc xá, hội trường, phòng họp, phòng làm việc, tại hành lang, lối đi hoặc tại các vị trí trang trọng khác do Giám đốc quyết định, trên không gian điện tử nhằm phục vụ công tác đối ngoại, khánh tiết, tiếp khách hoặc các sự kiện quan trọng của Trung tâm.
 2. Bộ nhận diện là những hình ảnh, kỷ vật, tài sản hữu hình và có thể thay đổi, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của Trung tâm và thực tiễn xã hội.
 3. Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm đầu mối đề xuất, tham mưu Giám đốc thi công Bộ nhận diện.

Điều 8. Sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm và các đơn vị

 1. 1. Logo Trung tâm và Logo các đơn vị được sử dụng trong các hoạt động quảng bá, xây dựng, phát triển hình ảnh của Trung tâm. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, lạm dụng trái phép Logo Trung tâm, gây ảnh hưởng hình ảnh và sự phát triển, phụng sự của Trung tâm.
 2. 2. Logo phải được đặt ở vị trí trang trọng, có độ hiển thị cao của:

a) Các tài liệu công vụ, chính thức của Trung tâm hoặc các đơn vị.

b) Trên biểu hiện chính thức và biểu hiện ở khu vực lễ tân của Trung tâm và các đơn vị;

c) Danh thiếp, thẻ nhân viên, đồng phục.

d) Văn phòng phẩm dùng trong công vụ như giấy tiêu đề, phong bì, kẹp tài liệu v.v…

e) Trang website, trang mạng xã hội, tài liệu quảng bá, giới thiệu điện tử, trực tuyến.

g) Ấn phẩm (tài liệu, kỷ yếu, sổ tay, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư ngỏ, ấn phẩm quảng cáo, giới thiệu, báo cáo tham luận, thuyết trình, v.v…).

h) Mẫu quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, các phim giới thiệu về Trung tâm và các đơn vị.

i) Vật phẩm, quà tặng, hội nghị, hội thảo, các sự kiện do Trung tâm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

k) Băng rôn, cờ phướn, phông nền, biểu ngữ, khẩu hiệu của các sự kiện do Trung tâm tổ chức hoặc Trung tâm là đơn vị tổ chức chính.

 1. 3. Trong các trường hợp sau, Trung tâm hoặc đơn vị chủ sở hữu Logo cần thương lượng với các đối tác về phương án sử dụng Logo:
 2. Sử dụng Logo trên băng rôn, phướn, phông nền, phông chữ, biểu ngữ, khẩu hiệu của những sự kiện do Trung tâm hoặc các đơn vị phối hợp tổ chức, cơ quan khác đồng tổ chức hoặc có tham gia tổ chức hoặc nhà tài trợ.
 3. Trung tâm hoặc các đơn vị chủ sở hữu của Logo cho đối tác (tổ chức, cá nhân) thuê, ủy quyền sử dụng.
 4. Các trường hợp khác do Giám đốc Trung tâm quy định. 

     4. Sử dụng Bộ nhận diện Trung tâm:

a) Bộ nhận diện được sử dụng tại các cổng ra – vào của Trung tâm, phòng Khánh tiết, các phòng họp, Không gian Văn hóa Truyền thống Ký túc xá, các sảnh, lối đi, các phòng làm việc.

b) Bộ nhận diện sử dụng tại các cổng ra – vào Ký túc xá: Đặt Logo của Ký túc xá tại các vị trí trang trọng, sử dụng Logo đứng tại các vị trí này.

c) Bộ nhận diện tại phòng Khánh tiết, các phòng họp, Không gian Văn hóa Truyền thống Ký túc xá: Sử dụng Logo kết hợp với các trang trí trống đồng, hình ảnh, màu sắc và các hình ảnh, sự kiện tiêu biểu của Trung tâm; sử dụng Logo ngang và Logo đứng.

d) Bộ nhận diện tại các sảnh, lối đi, các phòng làm việc của Trung tâm: Sử dụng thống nhất Logo đứng và 3 màu sắc chuẩn của Logo đã được quy định tại Điều 4 của Quy định này.

e) Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm trên không gian điện tử, trực tuyến: Sử dụng Logo đứng và ngang trong các thiết kế, ấn phẩm truyền thông thông qua màu sắc của Logo, Logo Trung tâm.

g) Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm thông qua các chương trình, hoạt động, sự kiện: Cung cấp Logo và màu sắc chuẩn để các đơn vị, đối tác tổ chức các chương trình, sự kiện tại Trung tâm hoặc các chương trình do Trung tâm tổ chức. Sử dụng thống nhất màu sắc và Logo để cung cấp cho các đơn vị sử dụng trong việc thiết kế thư mời, bì thư, danh thiếp, card, bìa hồ sơ, bảng tên CBCNV, hóa đơn, túi đựng, folder, sổ họp, sơ đồ, đồng phục, v.v… của Trung tâm và hỗ trợ bối cảnh phim, âm nhạc, quảng cáo hoặc các ấn phẩm truyền thông khác.