Đảng ủy TTQLKTX tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận của hội nghị lần thứ IV BCH TW khóa XIII

05/05/2022 11:39     Tin Đoàn thể

Sáng ngày 03/5/2022, Đảng ủy Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do báo cáo viên Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm – Giảng viên chính, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân trình bày.

 

 

Qua 03 chuyên đề, nội dung gồm: Thông tin tình hình thời sự hiện nay, đặc biệt là nguyên nhân, nhận định cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/20/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”); Quy định số 37 về những điều Đảng viên không được làm; toàn thể đảng bộ và viên chức, người lao động đã có dịp được cung cấp đầy đủ, xúc tích và kịp thời các thông tin, nội dung mang tính thời sự, bổ ích.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng, tác động do đại dịch COVID-19, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đang từng bước hoạt động trở lại trạng thái bình thường và việc tổ chức các chương trình quán triệt các nghị quyết của Đảng, nói chuyện chuyên đề về tình hình thời sự trong nước, quốc tế nhằm cung cấp kịp thời các thông tin, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nội trú.

Các bài viết khác