Đảng ủy TTQLKTX tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

02/03/2023 11:14     Tin Đoàn thể

Ngày 28/02/2023, Đảng ủy Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đại Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQG-HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh; đồng chí Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTQLKTX cùng BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Mặc dù bị tác động, ảnh hương do đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021 nhưng Đảng ủy TTQLKTX đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, trong đó có công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ; triển khai các đề án, dự án; công tác tiếp nhận, tổ chức đời sống, sinh hoạt sinh viên; v.v….

Xác định năm 2023 là năm rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025: ĐHQG HCM thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trung tâm gắn với sự thay đổi của cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính, nhân sự. Về cơ bản, Đảng ủy Trung tâm giữ vững các mục tiêu, nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ đồng thời đề xuất điều chỉnh một số nội dung, đề án để phù hợp với tình hình thực tiễn như: Hoàn thiện và tổng kết đề án lấp đầy phòng ở; tạm dừng triển khai đề án không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 và bổ sung đề án bếp ăn giá rẻ cho sinh viên Ký túc xá ĐHQG-HCM.

 Ngoài việc thực hiện các nội dung, chương trình hội nghị theo kế hoạch, Đảng ủy Trung tâm đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Các bài viết khác