Giới thiệu

 

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) được thành lập ngày 04/01/2000, theo Quyết định số 02/QĐ/ĐHQG/TCCB của Giám đốc ĐHQG-HCM, nắm trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Là đơn vị dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc ĐHQG-HCM, với chức năng nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho sinh viên khu vực Thủ Đức - Dĩ An.

TTQLKTX có diện tích 42,08 ha, gồm khu A và khu B với 47 tòa nhà từ 5 tầng đến 16 tầng.


 

CƠ HỘI - THÁCH THỨC

- Cơ hội

Chủ trương của Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất để tổ chức đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho sinh viên. Ký túc xá ĐHQG-HCM là đơn vị trực thuộc của ĐHQG-HCM luôn được sự quan tâm của toàn xã hội: Chính phủ, các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHQG-HCM trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho sinh viên nội trú.

Sự chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kịp thời và nhìn nhận, đánh giá của lãnh đạo ĐHQG-HCM đối với vị trí, vai trò của Trung tâm trong nhiệm vụ phục vụ đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống; sự phối hợp của chính quyền các địa phương, các cơ sở đào tạo và các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp đến đời sống sinh viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Sự phát triển của nền kinh tế góp phần nâng cao đời sống xã hội, đây là điều kiện để Ký túc xá ĐHQG-HCM đa dạng hóa và phát triển nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ sinh viên. Xu thế hội nhập, phát triển của nền kinh tế, giáo dục toàn cầu tạo cơ hội để Ký túc xá ĐHQG-HCM thay đổi mô hình quản lý, cung cấp ngày một đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp với chiến lược ĐHQG-HCM và nâng tầm vị thế của Ký túc xá ĐHQG-HCM trong cả nước.

Số lượng sinh viên đông là môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư lớn, uy tín phục vụ sinh viên.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CN 4.0) là điều kiện thuận lợi để Ký túc xá ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ sinh viên và thay đổi phương thức quản lý, tạo ra hiệu quả, năng suất lao động.

            ĐHQG-HCM phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2023 – 2025; phê duyệt mức giá lệ phí phòng ở từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 và đơn giá dịch vụ; đã giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Trung tâm đây là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm về chất lượng phục vụ; mang lại giá trị, đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên.

1.2. Thách thức

Sinh viên sống tập trung đông đến từ nhiều cơ sở đào tạo; các tỉnh/thành phố, các vùng miền, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, văn hóa trên cả nước và nhiều quốc gia; môi trường sống và nhu cầu đa dạng; có sự thay đổi liên tục, đòi hỏi công tác phục vụ đời sống và đảm bảo an toàn cho sinh viên là một thách thức đối với Ký túc xá ĐHQG-HCM.

Khối lượng cơ sở vật chất lớn, một số công trình đã xuống cấp và hư hỏng, việc tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và đội ngũ nhân sự có chuyên môn. Vì vậy công tác quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất phải đảm bảo tính hệ thống, từng bước số hóa dữ liệu để đảm bảo tính khoa học chuyên nghiệp.

Thành phố Thủ Đức thành lập với mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, thông minh, tương tác cao phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đô thị giáp ranh đã và đang tạo ra sự phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, đô thị hóa; sự cạnh tranh của các Ký túc xá lân cận và chất lượng sống, hạ tầng đô thị phát triển mạnh tác động đến nhu cầu chỗ ở và chất lượng dịch vụ.

Xu hướng tự chủ đại học đang ngày tác động sâu sắc đến nhận thức, mục tiêu và định hướng phát triển của các cơ sở đào tạo, nhất là các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM, điều này đặt ra mục tiêu, định hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.

ĐHQG-HCM với chiến lược xây dựng khu đô thị đại học, xanh, thân thiện, hiện đại điều này đặt ra vai trò, vị trí của các đơn vị thành viên, trực thuộc, các đối tác trong đó Trung tâm xác định trách nhiệm đồng hành, đi trước, đón đầu trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ, xây dựng Ký túc xá xanh, thông minh để góp phần cùng ĐHQG-HCM thực hiện thành công mục tiêu đề ra.


MỤC TIÊU TRỌNG TÂM

Xây dựng hệ thống Ký túc xá ĐHQG-HCM là môi trường rèn luyện - học tập, môi trường sống xanh, hạnh phúc; không gian cư trú lý tưởng của sinh viên.

Quản trị hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất; hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với xu thế tự chủ đơn vị sự nghiệp công và phát triển tài chính bền vững đơn vị sự nghiệp chi thường xuyên.

 GIÁ TRỊ CÔT LỖI: Trách nhiệm - Chất lượng - Uy tín - Phụng sự

  • Trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động.
  • Chất lượng trong mọi hoạt động, phục vụ.
  • Uy tín với sinh viên và đối tác.
  • Phụng sự cho tổ chức, cho cộng đồng vì tiến bộ xã hội