Giới thiệu

 

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) được thành lập ngày 04/01/2000, theo Quyết định số 02/QĐ/ĐHQG/TCCB của Giám đốc ĐHQG-HCM, nắm trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Là đơn vị dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc ĐHQG-HCM, với chức năng nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho sinh viên khu vực Thủ Đức - Dĩ An.

TTQLKTX có diện tích 42,08 ha, gồm khu A và khu B với 47 tòa nhà từ 5 tầng đến 16 tầng.


 

CƠ HỘI

- túc ĐHQG-HCM luôn được sự quan tâm của toàn hội: Chính phủ, các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHQG – HCM trong việc đầu xây dựng sở vật chất cho sinh viên nội trú. túc ĐHQG-HCM luôn được sự quan tâm của toàn hội.

Sự phát triển của nền kinh tế góp phần nâng cao đời sống hội, đây điều kiện để túc ĐHQG-HCM đa dạng hóa phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sinh viên.

Số lượng sinh viên đông môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu lớn, uy tín phục vụ sinh viên.

-Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ (CN 4.0) điều kiện thuận lợi để túc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ sinh viên thay đổi phương thức quản , tạo ra hiệu quả, năng suất lao động.


 

SỨ MỆNH

Quản trị hiệu quả hệ thống sở vật chất; tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống sinh hoạt, tạo môi trường rèn luyệnhọc tập, kỹ năng mềm cho sinh viên nội trú.