Liên hệ

Hãy nhập form dưới đây để liên hệ với chúng tôi!

Số điện thoại Giám đốc:
098 899 7879

Số điện thoại P. Tổng hợp:
08 6773 9268

Số điện thoại P. KH-TC:
0866 897 268

Số điện thoại P. CTSV:
028 2240 2840

Số điện thoại Trạm y tế:
khu A: 028 37 242 266 - Khu B: 028 66 502 777

Số điện thoại Bộ phận VHTT - HTSV:
0866 607 268

Số điện thoại Cụm nhà A.H:
0987 361 256

Số điện thoại Cụm nhà A.G:
0866 178 268

Số điện thoại Cụm nhà A.F:
0868 327 337

Số điện thoại Cụm nhà B.A:
028 2240 2840

Số điện thoại Cụm nhà B.B:
0866 657 679

Số điện thoại Cụm nhà B.C:
0869 753 268

Số điện thoại Cụm nhà B.D:
0866 736 279

Số điện thoại Cụm nhà B.E:
0866 044 979

Số điện thoại Sửa chữa:
09312xxxxx