Liên hệ

Hãy nhập form dưới đây để liên hệ với chúng tôi!

TỔNG ĐÀI KÝ TÚC XÁ: 1900.055.559
DANH BẠ TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

Stt Tên đơn vị Số nội bộ Khu
1 Bảo vệ cổng chính 107 Khu B
2 Bảo vệ cổng phụ 108 Khu B
3 Bảo vệ cổng chính 109 Khu A
4 Công an phường Đông Hòa (0274) 3750872 Khu B

Stt Tên đơn vị Số nội bộ Khu
1 Bảo vệ cổng chính 109 Khu A
2 Trạm y tế 119 Khu A
3 Ban quản lý cụm nhà A.F 120 Khu A
4 Ban quản lý cụm nhà A.G 121 Khu A
5 Ban quản lý cụm nhà A.H 122 Khu A

Stt Tên đơn vị Số nội bộ Khu
1 Giám đốc Tăng Hữu Thủy 100 Khu B
2 Phó Giám đốc Ngô Văn Hải 102 Khu B
3 Phó Giám đốc Phùng Thị Hương Lan 103 Khu B
4 Phó Giám đốc Dương Văn Tuấn 104 Khu B
5 Phòng Công tác sinh viên 105 Khu B
6 Bộ phận An ninh - Phòng CTSV 106 Khu B
7 Bảo vệ cổng chính 107 Khu B
8 Bảo vệ cổng phụ 108 Khu B
9 Phòng Quản trị thiết bị 110 Khu B
10 Phòng Tổng hợp 111 Khu B
11 Phòng Kế hoạch - tài chính 112 Khu B
12 Phòng Dịch vụ - dự án 113 Khu B
13 Phòng CNTT-DL(Hỗ trợ kỹ thuật mạng - phần cứng) 114 Khu B
14 Phòng CNTT-DL (Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm) 115 Khu B
15 Trạm y tế (Văn phòng B1) 116 Khu B
16 Trạm y tế (Hỗ trợ sức khỏe tinh thần B1) 117 Khu B
17 Trạm y tế (Phòng khám B1) 118 Khu B
18 Ban quản lý cụm nhà B.A 123 Khu B
19 Ban quản lý cụm nhà B.B 124 Khu B
20 Ban quản lý cụm nhà B.C 125 Khu B
21 Ban quản lý cụm nhà B.D 126 Khu B
22 Ban quản lý cụm nhà B.E 127 Khu B