Phòng 4 máy lạnh Phòng 4 máy lạnh 580,000đ / tháng
Phòng 4 không máy lạnh Phòng 4 không máy lạnh 350,000đ / tháng
Phòng 6 không máy lạnh Phòng 6 không máy lạnh 190,000đ / tháng
Phòng 8 không máy lạnh Phòng 8 không máy lạnh 140,000đ / tháng