Chỉ ra vấn đề cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện hiệu quả

29/06/2023 07:41     Tin nổi bật

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 28/6, Đảng ủy Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.


Đồng chí Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị.

 

Nhiều kết quả nổi bật về đào tạo, nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, ngay sau Đại hội, Đảng ủy ĐHQG TP đã tập trung xây dựng các chương trình hành động. Đến nay đã có 3 chương trình hành động chính. Đó là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Công tác xây dựng Đảng cũng đã được Đảng bộ ĐHQG TPHCM quan tâm. Cùng với tập trung thực hiện quy hoạch cán bộ, hàng năm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TPHCM thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát và công tác này được thực hiện bài bản, thường xuyên, đi vào chiều sâu. Trong 2 năm qua, Đảng ủy ĐHQG TPHCM đã được Thành ủy TPHCM công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Hải Quân gửi lời cảm ơn các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ ĐHQG TPHCM thời gian qua đã vượt qua những khó khăn, nỗ lực quyết tâm, thể hiện sự bản lĩnh, tiên phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa ĐHQG TPHCM lên tầm cao mới.

Theo báo cáo của Đảng ủy ĐHQG TPHCM, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tổng cộng 21 chỉ tiêu (gồm15 chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị, 6 chỉ tiêu về xây dựng Đảng). Theo phân tích kết quả đạt được, Đảng ủy nhận định theo chiều hướng đến năm 2025 sẽ có 7 chỉ tiêu đạt hoặc vượt, 9 chỉ tiêu có chiều hướng đạt, 5 chỉ tiêu có chiều hướng chưa đạt.

Đánh giá mục tiêu chung, Đảng ủy ĐHQG TPHCM cho biết, cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ ĐHQG TPHCM trong hệ thống tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị đã phát huy sức mạnh hệ thống mang bản sắc riêng của ĐHQG TPHCM theo hướng tự chủ đại học và hội nhập quốc tế; đổi mới đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, ĐHQG TPHCM đẩy mạnh mô hình tự chủ với 6/7 trường đại học thành viên đã được phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình; 7/7 trường đại học thành viên đã thành lập Hội đồng trường. ĐHQG TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế trong nước và quốc tế với nhiều kết quả nổi bật về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Về mục tiêu tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM và các tỉnh phía Nam, ĐHQG TPHCM đã khẳng định được vai trò nòng cốt đối với hệ thống giáo dục Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực cao cho TPHCM và các tỉnh phía Nam nói riêng cũng như trên cả nước. Với những đóng góp giá trị, thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ĐHQG TPHCM được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì Đề án “Phát triển ĐHQG TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục đóng góp vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng cán bộ, đảng viên Đảng bộ ĐHQG TPHCM về kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VI. Trong đó, toàn hệ thống chính trị của ĐHQG TPHCM phát huy sức mạnh hệ thống và vẫn mang bản sắc riêng của ĐHQG TPHCM, theo hướng vừa tự chủ đại học, hội nhập quốc tế, đổi mới công tác đào tạo, tích cực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. ĐHQG TPHCM tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển  kinh tế - xã hội của TPHCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Đảng ủy ĐHQG TPHCM tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn sắp tới bằng những việc làm thiết thực, có giải pháp hiệu quả hơn, để được kết quả toàn diện. Đồng chí nhấn mạnh, cần liên thông, tích hợp, lồng ghép văn bản của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo góp phần đạt kết quả đồng bộ, thống nhất, toàn diện.

“Đảng ủy ĐHQG TPHCM cần lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn chiến lược phát triển ĐHQG TPHCM. Chúng ta không chỉ dừng lại thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết đã nêu rõ yêu cầu, vai trò của Đại học Quốc gia TPHCM) mà cần gắn liền, liên thông Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hay liên thông tích cực hơn thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới… Từ đó, có thể đồng bộ, thống nhất toàn diện để hệ thống cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phải tích hợp, lồng ghép liên thông để chỉ ra vấn đề cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện hiệu quả” - đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh. 

Song song đó, Đảng ủy ĐHQG TPHCM cần quan tâm nghiên cứu các chỉ đạo của Thành ủy gắn với các chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tăng cường để áp dụng triệt để đúng theo quy định, quy chế, quy trình. Muốn thực hiện đảm bảo hiệu quả cần thực hiện đúng 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thực hiện 5 nguyên tắc cơ bản của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, khi phát huy tối đa phương thức, nguyên tắc đây cũng chính là nguồn lực triển khai trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, ĐHQG TPHCM có vị thế rất quan trọng, trong đó vai trò lãnh đạo chỉ đạo phải nghiên cứu tham mưu vận dụng tốt các chính sách. Đơn vị cần vận dụng các chính sách để thực hiện hiệu quả đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo theo nhu cầu thị trường; tiếp tục khẳng định vai trò gắn liền chiến lược phát triển của ĐHQG TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn ĐHQG TPHCM hoàn thành mục tiêu đã đề ra; xây dựng ĐHQG TPHCM là niềm tự hào của cả nước, trong đó có TPHCM.

Ng. Nam

Các bài viết khác