TB về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022

01/07/2022 15:12     Thông báo

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng:

  • Sinh viên nội trú ở Ký túc xá năm học 2021-2022, không ở năm học 2022-2023.

2. Các khoản sinh viên được hoàn trả:

  • Tiền thế chân tài sản, cơ sở vật chất (TCTS-CSVC) sinh viên đã đóng sau khi trừ tiền bồi thường cơ sở vật chất hư hỏng, tiền điện nước (nếu có);
  • Tiền dư trong ví: Tiền sinh viên đã nộp dư cho Ký túc xá (nếu có).

3. Hình thức và thời gian thanh toán:
3.1 Hình thức thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản và tiền mặt:

  • Chuyển khoản: Sinh viên truy cập vào trang website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ theo hướng dẫn tại phụ lục I để cung cấp thông tin số tài khoản cá nhân sinh viên đang sử dụng theo form mẫu: số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng. Sinh viên không sử dụng tài khoản tên người khác, ưu tiên sử dụng 04 ngân hàng: BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank (nếu có) vì được miễn phí chi phí chuyển khoản.
  • Tiền mặt (chỉ áp dụng cho trường hợp sinh viên không có tài khoản ngân hàng): Sinh viên liên hệ với Ban quản lý cụm nhà để đăng ký thời gian nhận tiền và nhận lại tiền mặt theo thông tin tại phụ lục III.

3.2. Thời gian đăng ký và hoàn trả:

  • Thời gian đăng ký:

+ Đối với sinh viên ở Ký túc xá đến ngày 30/6/2022: đăng ký cung cấp thông tin hoàn trả trước ngày 10/7/2022;

+ Đối với sinh viên ở Ký túc xá đến ngày 31/7/2022: đăng ký cung cấp thông tin hoàn trả trước ngày 10/8/2022.

  • Thời gian Trung tâm trả tiền:

+ Đối với sinh viên ở Ký túc xá đến ngày 30/6/2022: Thời gian hoàn trả từ ngày 20/7/2022-10/8/2022(trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

+ Đối với sinh viên ở Ký túc xá đến ngày 31/7/2022: Thời gian hoàn trả từ ngày 20/8/2022 đến 10/9/2022(trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

4. Các quy định khác:

- Sinh viên đã làm thủ tục chuyển ra trước ngày 30/6/2022, truy cập trang website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ để cung cấp số tài khoản cá nhân và nhận tiền hoàn trả theo thông tin mục 2.

- Sinh viên thuộc diện ở đến 30/6/2022 nhưng có nhu cầu ở Ký túc xá năm học 2022 – 2023, sinh viên truy cập trang website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/, chọn mục tạm ngưng để giữ chỗ năm học 2022 – 2023 theo hướng dẫn tại phụ lục II. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2022 đến ngày 10/7/2022. Căn cứ quỹ chỗ ở và phương án sửa chữa sẽ được sắp xếp lại phòng ở (không ở lại phòng cũ, nhà cũ).

- Sinh viên thuộc diện ở đến ngày 30/6/2022 hoặc 31/7/2022 và không có nhu cầu ở năm học 2022-2023 không thực hiện thủ tục trả phòng và cung cấp thông tin số tài khoản cá nhân nhận tiền, Trung tâm sẽ xóa tên trên hệ thống để chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận năm học 2022-2023.

- Sinh viên truy cập trang website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ để kiểm tra số tiền được hoàn trả, nếu có sai sót báo lại Hành chính, Ban quản lý cụm nhà theo số điện thoại tại phụ lục III.

        Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc sinh viên vui lòng liên hệ Ban quản lý cụm nhà theo thông tin tại phụ lục III hoặc phòng Kế hoạch – Tài chính (Số điện thoại: 0866.897.268) để được hướng dẫn vào các buổi sáng: 7h30 – 11h30; buổi chiều: 13h00 -17h00 (trừ ngày lễ, chủ nhật).

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây:   Thông báo

Các bài viết khác