Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

27/05/2022 11:19     Thông báo

Để hỗ trợ sinh viên thực hiện đúng nội quy, nắm các thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình ở Ký túc xá nhằm xây dựng Ký túc xá An toàn – Thân thiện – Văn minh, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau:

 1. Hình thức tổ chức
  Trung tâm thực hiện các video hướng dẫn công tác sinh viên theo 10 chuyên đề, đăng tải trên website: http://tracnghiem1.ktxhcm.edu.vn. hoặc http://tracnghiem2.ktxhcm.edu.vn.
  - Sinh viên tham gia tìm hiểu các nội dung về công tác sinh viên nội năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến:

  +  Sinh viên xem kỹ các hướng dẫn tại phụ lục I và các video hướng dẫn.

  Sinh viên tìm hiểu Nội qui Ký túc xá và các thông tin, kỹ năng cần thiết tại 10 chuyên đề được đăng tải theo video trên website và tìm hiểu thêm tại “Cẩm nang sinh viên nội trú năm học 2021-2022” và “Nội quy Ký túc xá” (bản điện tử đính kèm).
  - Sau khi tìm hiểu mỗi chuyên đề, sinh viên thực hiện bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thu hoạch gồm 05 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi, sinh viên thực hiện đúng 4/5 câu hỏi/01 chuyên đề mới được ghi nhận kết quả là ĐẠT, nếu sinh viên làm bài thu hoạch chưa ĐẠT có thể thực hiện lại. Thời gian thực hiện bài thu hoạch là 5 phút/ chuyên đề/ lần. Kết quả cuối cùng hệ thống ghi nhận là kết quả cao nhất trong các lần thực hiện.

  - Sinh viên kiểm tra kỹ việc hoàn thành 10 bài thu hoạch của 10 chuyên đề mới được ghi nhận kết quả.

  - Sau khi hoàn thành 10 chuyên đề và làm bài thu hoạch, sinh viên thực hiện 01 “phiếu ý kiến” về chương trình và các ý kiến đề xuất đến Trung tâm (nếu có).
 1. Nội dung các Chuyên đề

Chuyên đề 1:  Nội quy Ký túc xá; Chuyên đề 2: Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại Ký túc xá; Chuyên đề 3: Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; Chuyên đề 4: Kỹ năng sống trong môi trường tập thể; Chuyên đề 5: Hướng dẫn sử dụng thang máy và thoát hiểm; Chuyên đề 6: Phòng tránh bán hàng đa cấp bất chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Chuyên đề 7: Công tác chăm sóc sức khỏe; Chuyên đề 8: Phòng chống dịch bệnh; Chuyên đề 9: Vệ sinh an toàn thực phẩm; Chuyên đề 10: Công tác bảo hiểm.

 1. Thời gian thực hiện

Từ ngày 01/6/2022 đến 27/6/2022, cụ thể như sau:

STT

CỤM NHÀ

THỜI GIAN

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP

1

BE

Từ ngày 01/6/2022 đến 10/6/2022

http://tracnghiem1.ktxhcm.edu.vn

2

AF

Từ ngày 11/6/2022 đến 14/6/2022

3

BC

Từ ngày 15/6/2022 đến 22/6/2022

4

AG

Từ ngày 23/6/2022 đến 27/6/2022

5

BA

Từ ngày 01/6/2022 đến 07/6/2022

http://tracnghiem2.ktxhcm.edu.vn

6

AH

Từ ngày 08/6/2022 đến 14/6/2022

7

BD

Từ ngày 15/6/2022 đến 21/6/2022

8

BB

Từ ngày 22/6/2022 đến 27/6/2022

 1. Trách nhiệm của sinh viên:
  - Tất cả sinh viên nội trú Ký túc xá đều phải tham gia tìm hiểu 10 chuyên đề và thực hiện bài thu hoạch, “phiếu ý kiến” theo hướng dẫn bằng phương thức trực tuyến. Trường hợp bất khả kháng sinh viên không đủ điều kiện tham gia theo phương thức trực tuyến, sinh viên làm đơn đăng ký tham gia hình thức trực tiếp với Ban quản lý cụm nhà để được hướng dẫn (mẫu đơn kèm theo).

  - Sinh viên không tham gia tìm hiểu các nội dung về công tác sinh viên nội trú năm học 2021 – 2022 sẽ bị xử lý theo Nội quy Ký túc xá.

Mọi chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ các Ban quản lý cụm nhà theo số điện thoại tại phụ lục II để được hướng dẫn.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú biết để thực hiện.

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây:   Thông báo

Mẫu đơn đăng ký:   mẫu đơn

Sổ tay điện tử về những điều cần biết:  http://sotaysv.ktxhcm.edu.vn; 

Nội quy Ký túc xá: http://noiquy.ktxhcm.edu.vn; 

 

 

 

 

Các bài viết khác