Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 8 năm 2022

28/07/2022 16:03     Thông báo

Căn cứ nhu cầu thực tế, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm sinh hoạt, học tập, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 như sau:

 1. Về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 8/2022:
 1. Đối tượng

Sinh viên nội trú tại Ký túc xá năm học 2021-2022 thuộc diện đang tạm ngưng hoặc đã đóng tiền đến 31/7/2022 có nhu cầu đăng ký ở đến ngày 31/8/2022.

 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 29/7/2022 đến hết ngày 09/8/2022, sinh viên đăng ký theo lịch của Ban quản lý cụm nhà theo phụ lục I.
 2. Thời gian ở: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022.  
 3.  Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (online) tại website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn. Sau khi sinh viên chọn “Đăng ký”, hệ thống tự động tạo bill (hóa đơn) theo hướng dẫn phụ lục II.
 4. Thời gian thanh toán: Từ khi sinh viên thực hiện đăng ký đến hết ngày 12/8/2022.
 5. Hình thức thanh toán: Sinh viên thanh toán online qua tất cả các ngân hàng (tài khoản đang hoạt động, tài khoản đăng ký dịch vụ smartbanking).
 • Hướng dẫn thanh toán tiền online tại phụ lục III.
 • Đối với sinh viên cần nhận hóa đơn, liên hệ Ban quản lý cụm nhà để được cung cấp hóa đơn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán thành công. Sau thời gian trên Trung tâm sẽ không giải quyết việc xuất hóa đơn.
 1. Các quy định khác
 • Sinh viên không ở tháng 7/2022 đã thực hiện tạm ngưng để giữ chỗ năm học 2022-2023 có nhu cầu ở tháng 8/2022, sinh viên truy cập website http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn phụ lục II.
 • Sinh viên không ở tháng 8/2022 có nhu cầu đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023, sinh viên truy cập website http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ chọn mục tạm ngưng để giữ chỗ năm học 2022-2023 theo hướng dẫn tại phụ lục IV. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/8/2022. Căn cứ quỹ chỗ và phương án sửa chữa sẽ được sắp xếp lại phòng ở (không ở tại nhà cũ, phòng cũ).
 • Sinh viên thuộc diện ở đến 31/7/2022 thực hiện thủ tục trả phòng, bàn giao phòng và chuyển ra trước ngày 01/8/2022 với Ban quản lý cụm nhà.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký ở tháng 8/2022, căn cứ vào tình hình sinh viên ở Ký túc xá, Trung tâm sẽ bố trí, sắp xếp lại chỗ ở và dồn phòng, Ban quản lý cụm nhà sẽ thông báo và hướng dẫn sinh viên thực hiện dồn phòng.

 1. Về việc sinh viên đăng ký mới:
 • Trung tâm tạm ngưng tiếp nhận sinh viên đăng ký mới từ năm 2 trở lên các Trường thành viên, Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM từ ngày 29/7/2022 để sắp xếp lại chỗ ở cho sinh viên ở Ký túc xá năm học 2022-2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên số điện thoại 028.2240.2840, Ban quản lý cụm nhà theo thông tin tại phụ lục V để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây:   Thông báo

Các bài viết khác