Thông báo về việc làm Căn cước công dân gắn chíp

28/05/2022 08:09     Thông báo

Ngày 26/3/2022 Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) đã ban hành thông báo số 128/TB-TTQLKTX về việc đăng ký thông tin làm Căn cước công dân gắn chíp (CCCDGC). Theo hướng dẫn của Công an địa phương, Trung tâm thông báo đến sinh viên như sau:

 

1.  Sinh viên nội trú có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, đã đăng ký thông tin theo thông báo số 128/TB-TTQLKTX, sẽ làm CCCDGC tại Công an phường Đông Hòa, địa chỉ: Khu phố Tân Hòa – phường Đông Hòa – thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương.

(Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh về  địa phương để làm CCCDGC);

2. Từ ngày 28/5/2022 – 10/6/2022:

      - Sinh viên nhận tờ khai tại Ban quản lý các cụm nhà và ghi chính xác, đầy đủ thông tin, mã số định danh công dân vào tờ khai theo biểu mẫu.

(lưu ý: Sinh viên cần liên hệ địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú lấy mã số định danh công dân ghi vào tờ khai);

  - Sinh viên nộp hồ sơ về Ban quản lý cụm nhà, gồm các giấy tờ: 1. Tờ khai; 2. Giấy xác nhận nội trú, 3. CMND/CCCD mã vạch photo; 4. sổ hộ khẩu photo;

3. Trung tâm sẽ thống nhất với Công an địa phương thời gian làm CCCDGC và thông tin đến sinh viên ngày, giờ cụ thể.

Trung tâm thông báo đến sinh viên biết để thực hiện. Mọi thông tin chi tiết về việc làm CCCDGC vui lòng liên hệ Ban Quản lý cụm nhà theo số điện thoại tại phụ lục đính kèm để được hướng dẫn.

PHỤ LỤC DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÁC BAN QUẢN LÝ CỤM NHÀ

STT

Đơn vị

Tòa nhà

Địa chỉ

văn phòng cụm nhà

Điện thoại

Email

1.

Ban quản lý cụm nhà AF

A1, A2, A3, A5, A6, A10, A11

Tầng trệt nhà A1

0868.327.337

bqlcumnhaaf@gmail.com

2.

Ban quản lý cụm nhà AG

A4, A7, A8, A9, A12, A14, A15, A17, A18, A19, A20

Tầng trệt nhà A8

0866.178.268

banquanlycm.ag@gmail.com

3.

Ban quản lý cụm nhà AH

H1, H2, G3, G4

Tầng trệt nhà H1, H2

0987.361.256

ktx.banquanly.ah@gmail.com

4.

Ban quản lý cụm nhà BB

B1, B2, B3, B4, B5

Tầng trệt nhà B2

0866.657.679

banquanlycmbb@gmail.com

5.

Ban quản lý cụm nhà BD

D2, D3, D4, D5, D6

Tầng trệt nhà D3

0866.736.279

banquanlycumbd@gmail.com

6.

Ban quản lý cụm nhà BE

F1, F2, G1, E1

Tầng trệt nhà E1

0866.044.979

bqlcumnha.be@gmail.com

7.

Ban quản lý cụm nhà BC

C1,C2,C3,C4,C5,C6

Tầng trệt nhà C6

0869.753.268

banquanlyb.c@gmail.com

8.

Cụm nhà BA

BA1, BA2, BA3, BA4, BA5

Tầng trệt BA1, BA2

0866.627.268

banquanlycumba@gmail.com

 

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây:   Thông báo

Các bài viết khác