Thông báo vv thi đua thực hiện hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

21/06/2022 08:57     Thông báo

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc thi đua hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau

 1. Thời gian: từ ngày 01/6/2022 đến 27/6/2022
 2. Đối tượng tham gia
 • Ban Quản lý (BQL) cụm nhà.
 • Sinh viên nội trú tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM đã tham gia hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 theo phương thức trực tuyến trong thời gian quy định theo Thông báo số 210/TB-TTQLKTX ngày 26/5/2022.
 1. Tiêu chí khen thưởng

3.1. Đối với BQL cụm nhà

Stt

Nội dung

Điểm chuẩn

Cách tính điểm

1

Tỷ lệ sinh viên tham gia hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022.

 1. đ

- Tỷ lệ % sinh viên tham gia mỗi cụm nhân (*) 0.6 điểm.

- Ví dụ cụm có tỷ lệ tổng cộng 96%*0.6 = 57.6 điểm.

2

Tỷ lệ sinh viên đạt điểm cao nhất (10/10 điểm tại mỗi chuyên đề).

20 đ

- Tỷ lệ % sinh viên đạt điểm 10/10 mỗi cụm nhân (*) 0.2 điểm.

- Ví dụ: 96%*0.2 = 19.2 điểm.

3

Tỷ lệ sinh viên có thực hiện “phiếu ý kiến” về chương trình hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022.

20 đ

- Tỷ lệ % sinh viên thực hiện “phiếu ý kiến” mỗi cụm nhân (*) 0.2 điểm.

- Ví dụ: 96%*0.2 = 19.2 điểm.

Tổng

100 đ

3.2. Đối với sinh viên

Sinh viên đạt các tiêu chí sau:

 • Đạt điểm 5/5 câu đúng, tương ứng 10/10 điểm tại mỗi chuyên đề.
 • Có tổng thời gian hoàn thành 10 chuyên đề thấp nhất.
 • Tại mỗi chuyên đề, sinh viên chỉ thực hiện một lần.
 • Hoàn thành sớm nhất theo lịch của BQL cụm nhà.
 1. Cơ cấu giải thưởng
 • Giải tập thể (BQL cụm nhà): 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.
 • Giải cá nhân (Sinh viên): 08 giải nhất, 08 giải nhì, 08 giải ba (mỗi cụm nhà gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba)

Stt

Nội dung

   Số lượng

Số tiền

Thành tiền

I

Giải tập thể (BQL cụm nhà)

 

1

Giải nhất

1

1.000.000

1.000.000

2

Giải nhì

1

800.000

800.000

3

Giải ba

1

600.000

600.000

II

Giải cá nhân (Sinh viên)

1

Giải nhất

8

200.000

1.600.000

2

Giải nhì

8

150.000

1.200.000

3

Giải ba

8

100.000

800.000

Tổng

6.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cá nhân đạt thành tích trong thi đua sẽ được lập danh sách gửi về cơ sở đào tạo để đánh giá rèn luyện theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm và nhà trường.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đến toàn thể sinh viên nội trú, các Ban quản lý cụm nhà biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây:   Thông báo

Các bài viết khác