Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

12/05/2022

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) đã ban hành thông báo số 40/TB-TTQLKTX ngày 27/01/2022 về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá. Sau khi thông báo, hiện nay vẫn còn tài sản sinh viên chưa đến nhận. Để chuẩn bị công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2022-2023, TTQLKTX thông báo về việc trả tài sản cho sinh viên như sau:

Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

08/04/2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra, vào Ký túc xá và giảm số lượng người, phương tiện lưu thông qua cổng chính khu B. Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo phân luồng giao thông tạm thời cho xe máy ra vào cổng số 2 khu B như sau:

TB vv đăng ký thông tin làm căn cước công dân gắn chíp

TB vv đăng ký thông tin làm căn cước công dân gắn chíp

31/03/2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, hướng tới thực hiện Chính phủ Điện tử, Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức làm Căn cước công dân gắn chíp, sinh viên có nhu cầu làm thẻ đăng ký thông tin như sau:

Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

05/03/2022

Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

TB v/v tăng cường công tác phòng dịch Covid-19

TB v/v tăng cường công tác phòng dịch Covid-19

05/03/2022

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần thích ứng an toàn, TTQLKTX thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Thông báo đăng ký ở KTX năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký ở KTX năm học 2021-2022

05/03/2022

Thông báo đăng ký ở KTX năm học 2021-2022

TB vv điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại KTX

TB vv điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại KTX

05/03/2022

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu trở lại KTX của sinh viên TTQLKTX điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên như sau:

TB vv thu tiền ở sinh viên năm học 2021-2022

TB vv thu tiền ở sinh viên năm học 2021-2022

05/03/2022

TTQLKTX thông báo đăng ký thu tiền nội trú KTX năm học 2021-2022

TB vv tiếp nhận sv ở Ký túc xá năm học 2021-2022

TB vv tiếp nhận sv ở Ký túc xá năm học 2021-2022

05/03/2022

TTQLKTX thông báo tiếp nhận sinh viên vào ở KTX

Thông báo giải quyết sinh viên vào KTX lấy đồ dùng cần thiết

Thông báo giải quyết sinh viên vào KTX lấy đồ dùng cần thiết

25/12/2021

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nhu cầu lấy đồ dùng quan trọng, cần thiết phục vụ học tập, sinh hoạt trước khi Ký túc xá đón sinh viên quay trở lại, Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc giải quyết sinh viên vào lấy đồ như sau:

Thông báo vv đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021-2022 cho tân sinh viên

Thông báo vv đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021-2022 cho tân sinh viên

29/11/2021

Thông báo vv đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021-2022 cho tân sinh viên

TB vv dời ngày tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của TTQLKTX, NH 2020-2021

TB vv dời ngày tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của TTQLKTX, NH 2020-2021

29/11/2021
TB vv dời ngày tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của TTQLKTX, NH 2020-2021