Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký ở KTX năm học 2020-2021

Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký ở KTX năm học 2020-2021

26/08/2020
Thông báo  tiếp nhận hồ sơ đăng ký ở KTX năm học 2020-2021
TB v/v thực hiện công tác bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho sv tại TTQLKTX năm học 2020-2021

TB v/v thực hiện công tác bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho sv tại TTQLKTX năm học 2020-2021

18/08/2020
TB v/v thực hiện công tác bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho sv tại TTQLKTX năm học 2020-2021
TB v/v thu tiền điện, nước phòng ở sinh viên tháng 7 năm 2020 theo hình thức online và thu bằng tiền mặt

TB v/v thu tiền điện, nước phòng ở sinh viên tháng 7 năm 2020 theo hình thức online và thu bằng tiền mặt

01/08/2020
TB v/v thu tiền điện, nước phòng ở sinh viên tháng 7 năm 2020 theo hình thức online và thu bằng tiền mặt
TB v/v thanh quyết toán cuối năm 2019-2020

TB v/v thanh quyết toán cuối năm 2019-2020

08/06/2020
TB v/v thanh quyết toán cuối năm 2019-2020
TB v/v ngưng hoạt động phòng khám theo BHYT tại tầng trệt B1

TB v/v ngưng hoạt động phòng khám theo BHYT tại tầng trệt B1

09/06/2020
TB v/v ngưng hoạt động phòng khám theo BHYT tại tầng trệt B1
TB v/v sắp xếp sv ở KTX năm học 2020-2021 dành cho sv cũ ở KTX năm học 2019-2020

TB v/v sắp xếp sv ở KTX năm học 2020-2021 dành cho sv cũ ở KTX năm học 2019-2020

04/08/2020
TB v/v sắp xếp sv ở KTX năm học 2020-2021 dành cho sv cũ ở KTX năm học 2019-2020
V/v tổ chức xét nghiệm cho SV từ Đà Đẵng về KTX đang lưu trú tại nhà G1, và các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nơi ở khác

V/v tổ chức xét nghiệm cho SV từ Đà Đẵng về KTX đang lưu trú tại nhà G1, và các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nơi ở khác

03/08/2020
Thông báo tổ chức xét nghiệm cho SV từ Đà Đẵng về KTX đang lưu trú tại nhà G1, và các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nơi ở khác
Thông báo v/v tiếp tục phòng chống dịch covid-19

Thông báo v/v tiếp tục phòng chống dịch covid-19

01/08/2020
Thông báo v/v tiếp tục phòng chống dịch covid-19
TB khẩn v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

TB khẩn v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

27/07/2020
TB khẩn v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
TB v/v bố trí sắp xếp sinh viên ở tháng 7 năm 2020

TB v/v bố trí sắp xếp sinh viên ở tháng 7 năm 2020

09/07/2020
TB v/v bố trí sắp xếp sinh viên ở tháng 7 năm 2020
TB v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

TB v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

30/11/-0001
TB v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
TB về việc thanh quyết toán cuối năm

TB về việc thanh quyết toán cuối năm

25/05/2022
Trung tâm Quản lý KTX thông báo vv thanh quyết toán cuối năm học 2020-2021