Về việc đăng ký ở Ký túc xá  năm học 2022-2023 đối với sinh viên từ năm 2 trở đi

Về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 đối với sinh viên từ năm 2 trở đi

07/09/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (Trung tâm) thông báo về việc tiếp nhận và sắp xếp sinh viên từ năm 2 trở đi ở Ký túc xá (KTX) năm học 2022-2023 như sau:
Về việc đăng ký ở Ký túc xá  năm học 2022-2023 đối với sinh viên cũ

Về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 đối với sinh viên cũ

27/08/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký và sắp xếp sinh viên cũ ở Ký túc xá (KTX) năm học 2022-2023 như sau:
về việc triển khai tổng đài điện thoại Ký túc xá

về việc triển khai tổng đài điện thoại Ký túc xá

17/08/2022
Nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn sinh viên, phụ huynh và nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên nội trú, thống nhất thông tin trong toàn bộ hệ thống, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc triển khai tổng đài điện thoại 1900 như sau:
Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 8 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 8 năm 2022

28/07/2022
Căn cứ nhu cầu thực tế, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm sinh hoạt, học tập, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 như sau:
Thông báo chiêu sinh các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp  dành cho sinh viên

Thông báo chiêu sinh các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp dành cho sinh viên

11/07/2022
Thông báo chiêu sinh các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp dành cho sinh viên
TB về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022

TB về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022

01/07/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022 cho sinh viên như sau:
Thông báo vv thi đua thực hiện hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

Thông báo vv thi đua thực hiện hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

21/06/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc thi đua hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau
Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 7/2022

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 7/2022

14/06/2022
Căn cứ nhu cầu thực tế, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm sinh hoạt, học tập, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 như sau:
Thông báo về việc làm Căn cước công dân gắn chíp

Thông báo về việc làm Căn cước công dân gắn chíp

28/05/2022
Ngày 26/3/2022 Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) đã ban hành thông báo số 128/TB-TTQLKTX về việc đăng ký thông tin làm Căn cước công dân gắn chíp (CCCDGC). Theo hướng dẫn của Công an địa phương, Trung tâm thông báo đến sinh viên như sau:
Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

27/05/2022
Để hỗ trợ sinh viên thực hiện đúng nội quy, nắm các thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình ở Ký túc xá nhằm xây dựng Ký túc xá An toàn – Thân thiện – Văn minh, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau:
Thông báo vv phun thuốc diệt muỗi tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Thông báo vv phun thuốc diệt muỗi tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

22/05/2022
Thông báo về việc phun thuốc  Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và hạn chế tác hại do bệnh gây ra. Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức các hoạt động như sau:
Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

12/05/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) đã ban hành thông báo số 40/TB-TTQLKTX ngày 27/01/2022 về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá. Sau khi thông báo, hiện nay vẫn còn tài sản sinh viên chưa đến nhận. Để chuẩn bị công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2022-2023, TTQLKTX thông báo về việc trả tài sản cho sinh viên như sau: