V/v mời tham gia dịch vụ trông giữ xe tại Ký túc xá

V/v mời tham gia dịch vụ trông giữ xe tại Ký túc xá

18/01/2024
Trung tâm Quản lý KTX có nhu cầu tạm mở dịch vụ giữ xe tạm tại KTX khu a
v/v đổi tên toà nhà thuộc Ban quản lý cụm nhà A.H

v/v đổi tên toà nhà thuộc Ban quản lý cụm nhà A.H

13/01/2024
Đổi tên hai tòa nhà tại Ban quản lý cụm nhà A.H như sau:
Về việc đăng ký ở lại Ký túc xá  và công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy  trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Về việc đăng ký ở lại Ký túc xá và công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

09/01/2024
Thực hiện Thông báo số 870/TB-TTQLKTX ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;
Về việc tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá  năm học 2023-2024

Về việc tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá năm học 2023-2024

21/12/2023
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Thông tư 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú; Căn cứ Công văn số 142/CAP ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Công an phường Đông Hòa về việc phối hợp công tác khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 860/KH-TTQLKTX ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá về việc tổ chức đăng ký tạm trú trực tuyến cho sinh viên nội trú năm học 2023-2024;
Về việc tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  tại các Ban Quản lý cụm nhà năm 2023

Về việc tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các Ban Quản lý cụm nhà năm 2023

20/12/2023
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-PC07-CTCC&CNCH ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH, diễn tập phương án PCCC & CNCH đối với nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh;
thông báo công khai đấu giá tài sản

thông báo công khai đấu giá tài sản

11/12/2023
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 230/HĐ-ĐG ngày 20 tháng 9 năm 2023 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần thứ 2 ngày 29/11/2023 được ký kết Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh
Về việc giữ xe sinh viên sau 23g00 tại Ký túc xá Khu B

Về việc giữ xe sinh viên sau 23g00 tại Ký túc xá Khu B

09/12/2023
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (Trung tâm) thông báo về việc giữ xe sinh viên sau 23g00 tại Ký túc xá khu B như sau:
Thông báo công khai đấu giá tài sản

Thông báo công khai đấu giá tài sản

08/12/2023
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 175/HĐ-ĐG ngày 26 tháng 7 năm 2023 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần thứ 2 ngày 29/11/2023 được ký kết Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.
Về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ chương trình  văn nghệ gây Quỹ hỗ trợ hoạt động sinh viên “TPBank 2in1 Concert”  tại Ký túc xá khu A ngày 25/11/2023

Về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ chương trình văn nghệ gây Quỹ hỗ trợ hoạt động sinh viên “TPBank 2in1 Concert” tại Ký túc xá khu A ngày 25/11/2023

25/11/2023
Thực hiện Kế hoạch số 735/KH-TTQLKTX ngày 06/11/2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) về việc tổ chức chương trình văn nghệ gây Quỹ hỗ trợ hoạt động sinh viên “TPBank 2in1 Concert”. Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong khu vực diễn ra chương trình, Trung tâm thông báo phân luồng giao thông tạm thời và bố trí khu vực đậu xe ô tô, điểm giữ xe gắn máy như sau:
Về việc gia hạn thời gian đăng ký khám sức khoẻ

Về việc gia hạn thời gian đăng ký khám sức khoẻ

23/11/2023
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện khám sức khỏe theo Thông báo số 770/TB-TTQLKTX ngày 16/11/2023 về việc khám sức khoẻ và lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho sinh viên nội trú năm học 2023-2024 (Thông báo 770), Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký nơi khám và chọn thời gian khám sức khỏe như sau:
Về biểu giá điện áp dụng cho sinh hoạt của sinh viên

Về biểu giá điện áp dụng cho sinh hoạt của sinh viên

21/11/2023
Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện; Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá

21/11/2023
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;