Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

27/05/2022
Để hỗ trợ sinh viên thực hiện đúng nội quy, nắm các thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình ở Ký túc xá nhằm xây dựng Ký túc xá An toàn – Thân thiện – Văn minh, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau:
Thông báo vv phun thuốc diệt muỗi tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Thông báo vv phun thuốc diệt muỗi tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

22/05/2022
Thông báo về việc phun thuốc  Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và hạn chế tác hại do bệnh gây ra. Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức các hoạt động như sau:
Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

12/05/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) đã ban hành thông báo số 40/TB-TTQLKTX ngày 27/01/2022 về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá. Sau khi thông báo, hiện nay vẫn còn tài sản sinh viên chưa đến nhận. Để chuẩn bị công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2022-2023, TTQLKTX thông báo về việc trả tài sản cho sinh viên như sau:
Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

08/04/2022
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra, vào Ký túc xá và giảm số lượng người, phương tiện lưu thông qua cổng chính khu B. Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo phân luồng giao thông tạm thời cho xe máy ra vào cổng số 2 khu B như sau:
TB vv đăng ký thông tin làm căn cước công dân gắn chíp

TB vv đăng ký thông tin làm căn cước công dân gắn chíp

31/03/2022
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, hướng tới thực hiện Chính phủ Điện tử, Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức làm Căn cước công dân gắn chíp, sinh viên có nhu cầu làm thẻ đăng ký thông tin như sau:
Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

05/03/2022
Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX
TB v/v tăng cường công tác phòng dịch Covid-19

TB v/v tăng cường công tác phòng dịch Covid-19

05/03/2022
Nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần thích ứng an toàn, TTQLKTX thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
Thông báo đăng ký ở KTX năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký ở KTX năm học 2021-2022

05/03/2022
Thông báo đăng ký ở KTX năm học 2021-2022
TB vv điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại KTX

TB vv điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại KTX

05/03/2022
Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu trở lại KTX của sinh viên TTQLKTX điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên như sau:
TB vv thu tiền ở sinh viên năm học 2021-2022

TB vv thu tiền ở sinh viên năm học 2021-2022

05/03/2022
TTQLKTX thông báo đăng ký thu tiền nội trú KTX năm học 2021-2022
TB vv tiếp nhận sv ở Ký túc xá năm học 2021-2022

TB vv tiếp nhận sv ở Ký túc xá năm học 2021-2022

05/03/2022
TTQLKTX thông báo tiếp nhận sinh viên vào ở KTX
Thông báo giải quyết sinh viên vào KTX lấy đồ dùng cần thiết

Thông báo giải quyết sinh viên vào KTX lấy đồ dùng cần thiết

25/12/2021
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nhu cầu lấy đồ dùng quan trọng, cần thiết phục vụ học tập, sinh hoạt trước khi Ký túc xá đón sinh viên quay trở lại, Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo về việc giải quyết sinh viên vào lấy đồ như sau: