TB v/v sử dụng KTX khu A làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

TB v/v sử dụng KTX khu A làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

22/10/2021
TB v/v sử dụng KTX khu A làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19
TB v/v sử dụng KTX khu B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

TB v/v sử dụng KTX khu B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

22/10/2021
TB v/v sử dụng KTX khu B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19
Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên trở lại KTX ngày 9/5

Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên trở lại KTX ngày 9/5

22/10/2021
Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên trở lại KTX ngày 9/5
Thông báo v/v thực hiện an toàn giao thông tại KTX khu A

Thông báo v/v thực hiện an toàn giao thông tại KTX khu A

22/10/2021
Thông báo v/v thực hiện an toàn giao thông tại KTX khu A
TB vv triển khai kiểm soát phân tầng thang máy tại cụm A.H và B.E

TB vv triển khai kiểm soát phân tầng thang máy tại cụm A.H và B.E

22/10/2021
TB vv triển khai kiểm soát phân tầng thang máy tại cụm A.H và B.E
TB v/v hoàn trả tiền BHYT cho sinh viên năm học 2019-2020

TB v/v hoàn trả tiền BHYT cho sinh viên năm học 2019-2020

07/05/2015
TB v/v hoàn trả tiền BHYT cho sinh viên năm học 2019-2020