Thư mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng Camera quan sát các tòa nhà thuộc Ban Quản lý cụm nhà A.F, A.G, A.H và vòng ngoài Ký túc xá khu A.

18/06/2024 16:13     Thông báo

Trung tâm Quản lý Ký túc xá có nhu cầu thuê bảo trì, bảo dưỡng Camera quan sát các tòa nhà thuộc Ban Quản lý cụm nhà A.F, A.G, A.H và vòng ngoài Ký túc xá khu A. Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi báo giá với nội dung cụ thể như sau:

Các bài viết khác