Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức lễ công bố và trao quyết định về tổ chức và nhân sự

05/05/2022 11:02     Tin nổi bật

Ngày 03/5/2022, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức lễ công bố và trao quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị thuộc Trung tâm.

Theo các quyết định, Trung tâm đã thành lập Ban quản lý cụm nhà B.A; trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ban quản lý cụm nhà B.A.

Trong đợt này, Giám đốc Trung tâm ký ban hành các quyết định luân chuyển, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTSV, phòng An ninh, BQL cụm B.E, BQL cụm A.F,

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm trao quyết định khen thương đột xuất cho Ông Nguyễn Hữu Thủy – Nhân viên Ban quản lý cụm nhà B.B vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp, cung cấp thông tin chơ cơ quan chức năng, góp phần xác minh làm rõ vụ việc xảy ra tại nhà B04 vào ngày 21/02/2022.

Phát biểu định hướng hoạt động trong thời gian tới và giao nhiệm vụ cho các cá nhân được bổ nhiệm, ThS. Tăng Hữu Thủy – Giám đốc Trung tâm đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ làm sao để kiểm soát hiệu quả các rủi ro, đảm bảo an toàn cho sinh viên cũng như từng bước nâng chất lượng để phục vụ sinh viên ngày một tốt, hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sống hạnh phúc của sinh viên.

Việc thành lập Ban quản lý cụm nhà B.A và bổ nhiệm các nhân sự liên quan nằm trong các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 cũng như hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Ban quản lý các cụm nhà đã được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Quản lý Ký túc xá được Đại học Quốc gia ban hành (Quyết định số 1685/QĐ-ĐHQG-HCM ngày 30/12/2019 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Các bài viết khác