TTQLKTX tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

20/07/2022 11:51     Tin nổi bật

Ngày 18-19/7/2022, Trung tâm Quản ký Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 tại thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

 

Tham dự và chủ trì hội nghị có ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Bí thư đoàn, Tổ giám sát nội bộ thuộc Trung tâm.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Trung tâm tập trung công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tiếp nhận an toàn, nhanh chóng cho hơn 36.000 sinh viên cũng như công tác tái thiết lập Ký túc xá sau khi được trưng dụng làm Trung tâm cách ly và bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Triển khai xây dựng các đề án, dự án quan trọng: Đổi mới cơ chế hoạt động, vận hành, khai thác giai đoạn 2022-2025; sử dụng tài sản công tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và mục đích cho thuê; điều chỉnh và trình quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; triển khai các chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT; phát động các phong trào thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh (đề án Ký túc xá xanh); tổ chức gặp mặt, phổ biến công tác sinh viên nội trú; v.v… đồng thời Hội nghị tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm để điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Với khối lượng công việc rất lớn trong 6 tháng cuối năm 2022 gắn liền với kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, Trung tâm định hướng những nội dung quan trọng, cốt lõi để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ gồm:

  • Xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các đề án, dự án sau khi được ĐHQG-HCM phê duyệt.
  • Triển khai hiệu quả chức năng thứ ba của Trung tâm về cung cấp, phát triển dịch vụ kỹ năng mềm cho sinh viên.
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng và ngang tầm nhiệm vụ mới thông qua đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng; đánh giá kết quả lao động và nâng cao thu nhập viên chức, người lao động.
  • Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác chuyên môn và số hóa dữ liệu, nhất là cơ sở vật chất và hồ sơ sinh viên.
  • Xây dựng, hình thành các mảng xanh để từng bước cụ thể hóa và hoàn thành đề án Ký túc xá xanh.
  • Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên; các sân chơi văn hóa, giải trí tinh thần, chăm lo đời sống cho sinh viên và viên chức, người lao động.

Các bài viết khác