TTQLKTX tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

27/10/2022 16:05     Tin nổi bật

Nhằm sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, ngày 20/10/2022, Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tham dự và chủ trì hội nghị có ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTQLKTX, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, Tổ Giám sát nội bộ.

Các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ chậm hoặc chưa triển khai theo tiến độ trong 9 tháng đầu năm; các nhiệm vụ theo kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025; rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2022 cũng như triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ, Th.S Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTQLKTX biểu dương, đánh giá cao các kết quả mà các đơn vị thực hiện trong 9 tháng qua, nhất là trong công tác tiếp nhận sinh viên học trực tiếp năm học 2021-2022 sau dịch Covid và năm học 2022-2023; các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 20221-2025 đã có sự chủ động, bám sát tiến độ đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiệu hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Là đơn vị có quy mô cơ sở vật chất, số lượng sinh viên ngày một tăng; từng bước chuyển mình theo mô hình đơn vị tự chủ; lãnh đạo Trung tâm đề nghị các đơn vị tăng cường khả năng, tính phối hợp, tầm nhìn gắn với nhiệm vụ, thay đổi trong công tác quản lý, phương pháp làm việc hiệu quả gắn liền giải pháp cụ thể, rõ ràng để tiếp tục phát triển đơn vị theo mục tiêu, kế hoạch chiến lược đã đề ra.

Các bài viết khác