TTQLKTX tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận sinh viên năm 2022 – 2023 và kế hoạch cụm nhà xanh 2022, phương hướng hoạt động cụm nhà xanh năm 2023

07/03/2023 22:31     Tin nổi bật

Ngày 04/3/2023, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2022-2023 và kế hoạch Cụm nhà xanh 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Trung tâm; các thành viên trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Được triển khai từ tháng 8 đến tháng 10/2022, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 36.301 sinh viên vào ở ký túc xá nhanh chóng, an toàn trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với việc ứng dụng công nghệ trong công tác tiếp nhận (năm học 2022-2023 là năm thứ hai Trung tâm triển khai tiếp nhận đăng ký, trả kết quả đăng ký và đóng các khoản phí bằng phương thức trực tuyến (online)).

Song song với việc xây dựng, hoàn thiện đề án Ký túc xá xanh, Trung tâm triển khai xây dựng và triển khai kế hoạch cụm nhà xanh năm 2022. Sau 08 tháng triển khai, chương trình đã thực sự trở thành một hoạt động rất ý nghĩa, từng bước thay đổi nhận thức trong viên chức, người lao động và sinh viên nội trú, thu hút được 10.204 lượt sinh viên tham gia; trồng mới 1.363 cây thân gỗ, 5.421 chậu cây (trong đó có 679 chậu cây ở hành lang và 22 cây tại phòng tự học); có 1.704/6.699 phòng ở đạt tiêu chuẩn sạch đẹp loại A, đạt tỷ lệ 25% tổng số phòng tại Ký túc xá ĐHQG-HCM; v.v…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ThS. Tăng Hữu Thủy - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Trung tâm đánh giá và ghi nhận kết quả các đơn vị và BQL cụm nhà đã thực hiện hiệu quả, đồng bộ trong điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Ngoài ra, đề nghị các đơn vị cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch hạn chế các sai sót và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, trả kết quả đúng thời gian cho sinh viên trong công tác tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá cũng như triển khai kế hoạch cụm nhà xanh cần đi vào chiều sâu bằng những giải pháp hiệu quả, lâu dài để đi vào nhận thức, ý thức của sinh viên, tránh hình thức và không bền vững; góp phần thực hiện thành công đề án Ký túc xá xanh của Ký túc xá.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các kế hoạch đồng thời trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả hơn các kế hoạch trong năm 2023.

Các bài viết khác