Về biểu giá điện áp dụng cho sinh hoạt của sinh viên

27/05/2023 04:11     Thông báo

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương về quy định giá bán điện;

Căn cứ Hợp đồng mua bán điện giữa TTQLKTX ĐHQG-HCM và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – Điện lực Dĩ An;

Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM thông báo về biểu giá điện áp dụng cho sinh hoạt của sinh viên nội trú ký túc xá áp dụng từ ngày 04 tháng 05 năm 2023 như sau;

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác