Về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023 đối với sinh viên cũ

27/08/2022 12:54     Thông báo

Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký và sắp xếp sinh viên cũ ở Ký túc xá (KTX) năm học 2022-2023 như sau:

     1. Đối tượng đăng ký

Sinh viên nội trú tại KTX năm học 2021-2022 thuộc các cơ sở đào tạo đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm (đính kèm phụ lục I) không thuộc các đối tượng tại mục 1.1, 1.2 cụ thể như sau:

  • 1.1 Sinh viên thuộc diện không được đăng ký

- Sinh viên đã tốt nghiệp, bị buộc thôi học, đình chỉ học, nghỉ học, tạm ngưng, bảo lưu, đi nghĩa vụ quân sự, tự do, còn nợ chứng chỉ để tốt nghiệp, thực tập (xem danh sách đính kèm).

- Sinh viên thuộc danh sách không được đăng ký ở KTX năm học 2022-2023 đã thống nhất với cơ sở đào tạo (xem danh sách đính kèm)
1.2 Sinh viên thuộc diện được đăng ký có điều kiện

- Sinh viên vi phạm nội quy KTX năm học 2021-2022 bị xử lý hình thức khiển trách, cảnh cáo, sinh viên nộp bản cam kết chấp hành quy định của KTX (xem danh sách đính kèm).

- Sinh viên hệ đại học từ khóa 2018 trở về trước (năm học 2022-2023 là năm thứ 5 - trừ Khoa Y, khoa Việt Pháp của đại học Bách khoa, khoa Ngữ văn Nga của đại học ĐHKHXH&NV, đại học Kiến trúc); sinh viên hệ cao đẳng từ khóa 2019 trở về trước: - Sinh viên cung cấp hồ sơ minh chứng còn đang học tại trường như thời khóa biểu, giấy xác nhận thời gian học (nếu có). Trường hợp sinh viên còn nợ chứng chỉ tốt nghiệp, thực tập không được xem xét đăng ký ở KTX năm học 2022-2023.
Thời gian, phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét duyệt:

  • Thời gian nộp hồ sơ: Theo thời gian đăng ký của từng cụm nhà được quy định tại mục 2.
  • Phương thức nộp hồ sơ: Sinh viên nộp bản cam kết hoặc giấy tờ minh chứng còn học hoặc đơn đăng ký ở KTX bằng hình thức online (chụp hình, scan...) gửi qua email của Ban quản lý cụm nhà hoặc nộp văn bản trực tiếp cho Hành chính cụm nhà.
  • Sinh viên tải mẫu cam kết, mẫu đơn đăng ký tại địa chỉ: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/bieu-mau/cac-bieu-mau-cua-ktx-danh-cho-sinh-vien-2.html

Lưu ý: Sau khi sinh viên nộp bản cam kết hoặc giấy tờ minh chứng còn học hoặc đơn đăng ký ở KTX theo yêu cầu, cổng đăng ký online mới mở.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/9/2022 đến ngày 10/9/2022; sinh viên đăng ký theo lịch của cụm nhà (đính kèm phụ lục II).

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký online website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ hoặc app iDorm SV theo hướng dẫn phụ lục III.

3. Phản hồi kết quả đăng ký

Sinh viên truy cập vào website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn/ hoặc app iDorm SV đăng nhập tài khoản đã được cấp xem thông báo kết quả sinh viên đăng ký ở KTX năm học 2022-2023, thời gian phản hồi kết quả trong vòng 24 giờ kể từ khi sinh viên hoàn thành đăng ký.

5. Thời gian ở KTX năm học 2022-2023: Từ ngày 01/9/2022 đến 30/6/2023 hoặc 31/7/2023 (do sinh viên lựa chọn một trong hai thời điểm phù hợp với kế hoạch học tập).

  Trường hợp đăng ký ở một học kỳ: Trung tâm chỉ xem xét các trường hợp sau:

 - Sinh viên sắp tốt nghiệp: Nộp đơn và thời khoá biểu cho Ban quản lý cụm nhà. Sinh viên có trách nhiệm thông tin cho Ban quản lý cụm nhà ngay khi tốt nghiệp để làm thủ tục trả phòng. Sắp xếp ở tại nhà G1 KTX khu B, loại phòng 8 người.

- Sinh viên có nhu cầu ở cả năm học 2022-2023 nhưng chỉ đóng tiền từng học kỳ: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Nộp đơn, sổ hộ nghèo/giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (còn thời hạn) hoặc trình bày rõ lý do; các trường hợp đặc biệt khác Trung tâm căn cứ lý do cụ thể để hỗ trợ sinh viên. Sinh viên sắp xếp ở tại phòng cũ, nhà cũ (trong trường hợp thuộc diện chuyển phòng thì tuân theo sự sắp xếp của Ban quản lý cụm nhà).

     - Thủ tục đăng ký một học kỳ

+ Tải mẫu đơn tại địa chỉ: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/bieu-mau/cac-bieu-mau-cua-ktx-danh-cho-sinh-vien-2.html

+ Thời gian nộp: Theo thời gian đăng ký của từng Ban quản lý cụm nhà quy định tại mục 2.

+ Hình thức nộp: Tương tự mục 1.2.

+ Thời gian trả kết quả: Trong vòng 24 giờ từ khi nhận hồ sơ của sinh viên.

       6. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn (BHYT, BHTN)

  Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên về BHYT, BHTN, đảm bảo thời gian tham gia BHYT, Trung tâm thông báo về việc đóng tiền BHYT, BHTN năm 2023 như sau:

6.1 Bảo hiểm y tế (BHYT)
- Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên nội trú có thẻ BHYT hết hạn vào ngày 31/12/2022 bắt buộc tham gia BHYT tại KTX, trừ các đối tượng năm 2022 tiếp tục được cấp thẻ BHYT miễn phí tại địa phương (Ví dụ: cận nghèo (CN), hộ nghèo (HN), vùng kinh tế khó khăn (DK), xã đảo (XD), dân tộc (DT), thương binh (TB); thân nhân Công an (TQ); Quân đội (TA),... hoặc đối tượng có thẻ tồn tại hiệu lực cao hơn: doanh nghiệp (DN),... các trường hợp này sinh viên photo CCCD, thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng thẻ từ ngày 01/01/2023 nộp cho Ban quản lý cụm nhà.
- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 (12 tháng).
- Mức thu: 563.220 đồng/sinh viên/12 tháng; nếu sinh viên có nguyện vọng tham gia BHYT dưới 12 tháng thì thông tin đến hành chính Ban quản lý cụm nhà trước khi đăng ký.
- Quyền lợi người tham gia BHYT: Được cấp thẻ bảo hiểm khi đóng bảo hiểm y tế; lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh; được tổ chức bảo hiểm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế; Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế; khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế; được yêu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh đầu mỗi quý.
- Sinh viên cài đặt VssID để theo dõi, quản lý hồ sơ BHYT của cá nhân: Thời hạn thẻ, bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh, thông tin thẻ, sử dụng hình thẻ BHYT hoặc mã QR khi khám chữa bệnh theo diện BHYT.
6.2 Bảo hiểm tai nạn (BHTN)
- Đối tượng tham gia: Sinh viên nội trú KTX có thẻ BHTN hết hạn vào ngày 31/12/2022; sinh viên chưa tham gia BHTN.
- Mức thu: 30.000đ/sinh viên/12 tháng (thời hạn thẻ từ 01/01/2023-31/12/2023);
- Quyền lợi được hưởng: Thẻ BHTN thanh toán trong các trường hợp bị vết thương, chấn thương, chích ngừa khi bị động vật cắn, tử vong do tai nạn (tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt).
- Mức đền bù cao nhất: 20.000.000 đồng/người/vụ.

7. Các khoản thu, mức thu, thời gian, hình thức thanh toán
7.1 Các khoản thu và mức thu năm học 2022-2023
- Phí lưu trú phòng ở Ký túc xá.
- Tiền hồ sơ:  30.000 đồng/sinh viên.
- Tiền bảo hiểm y tế: 563.220 đồng/sinh viên/12 tháng.
- Tiền bảo hiểm tai nạn: 30.000đ/sinh viên/12 tháng.

Bảng đơn giá lưu trú phí(Đơn giá tính: đồng/sinh viên/tháng)

STT

Nội dung

Đơn giá phòng ở

1

Phòng 8 sinh viên

160.000

2

Phòng 6 sinh viên

215.000

3

Phòng dịch vụ 4 sinh viên

500.000

4

Phòng dịch vụ 2 sinh viên

925.000

5

Phòng dịch vụ 4 sinh viên có máy lạnh, rèm

740.000

6

Phòng dịch vụ 2 sinh viên có máy lạnh, rèm

1.345.000

Ghi chú: Trung tâm giảm giá 10% đơn giá phòng loại phòng ở mục 5,6 trong thời gian Trung tâm chưa hoàn thiện lắp rèm, Trung tâm hoàn trả tiền này sau khi lắp đặt xong (Bảng phí lưu trú các loại phòng xem phụ lục số IV)

  • 7.2  Thời gian thanh toán

 - Đối với các khoản thu phí lưu trú phòng ở KTX và tiền hồ sơ: Thời gian thanh toán từ khi sinh viên đăng ký thành công trong vòng 5 ngày.

- Đối với các khoản thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn: Thời gian thanh toán từ khi sinh viên đăng ký thành công đến hết ngày 22/10/2022.

7.3 Hình thức thanh toán:

 - Sinh viên thanh toán online qua tất cả các ngân hàng (tài khoản đang hoạt động, tài khoản đăng ký dịch vụ smartbanking).

 - Sinh viên có nhiều biên lai có thể cộng gộp các biên lai với nhau thanh toán cùng một lần cho thanh toán định danh.

 - Đối với sinh viên cần nhận hóa đơn, liên hệ Ban quản lý cụm nhà để được cung cấp hóa đơn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán thành công.

(Hướng dẫn thanh toán tiền online tại phụ lục V)
      
8. Về việc chuyển phòng theo nguyện vọng sinh viên

 - Sinh viên có nhu cầu chuyển phòng liên hệ Ban quản lý cụm nhà để được giải quyết căn cứ vào tình hình quỹ chỗ thực tế, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện đăng ký: Từ ngày 27/8/2022 đến ngày 30/8/2022.

- Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin chuyển phòng theo mẫu (tải mẫu đơn tại tại địa chỉ: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/bieu-mau/cac-bieu-mau-cua-ktx-danh-cho-sinh-vien-2.html).

Quy trình thực hiện:

Sinh viên làm đơn nêu rõ lý do và nguyện vọng chuyển phòng nộp cho Ban quản lý cụm nhà.

Ban quản lý cụm nhà tiếp nhận hồ sơ của sinh viên giải quyết, phản hồi kết quả trực tiếp cho sinh viên trong vòng 48 giờ.
9. Một số quy định khác:

- Trong thời gian sinh viên ở KTX, khi trường phản hồi kết quả sinh viên thuộc đối tượng tốt nghiệp, thôi học, đình chỉ học, nghỉ học, bảo lưu thì sinh viên phải chấp hành thực hiện thủ tục rời KTX theo quy định.

Nếu sinh viên vắng mặt quá 30 ngày liên tục không thông báo lý do cho Ban quản lý cụm nhà sẽ bị xóa tên khỏi danh sách ở KTX.

- Thanh toán trước thời hạn kết thúc năm học: KTX không thanh toán khi sinh viên trả phòng trước thời hạn trừ các trường hợp sau: Sinh viên đã tốt nghiệp; sinh viên đi du học; sinh viên thôi học hoặc tạm ngừng học để điều trị bệnh (hoặc lý do cá nhân có Quyết định của sơ sở đào tạo); chuyển cơ sở đào tạo; các trường hợp khác Trung tâm căn cứ lý do cụ thể để xem xét giải quyết.

- Mọi chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM, điện thoại: 1900.05.55.59 (số nội bộ 105), email: phongctsv.ktx@vnuhcm.edu.vn hoặc các Ban quản lý cụm nhà để được hướng dẫn (đính kèm phụ lục VI).

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Phụ lục I:   Danh sách các trường

Phụ lục II:  Thời gian đăng ký ở KTX

Phụ lục III:  Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

Phụ lục IV:  Các khoản thu và mức thu

Phụ lục V:  Hướng dẫn quy trình thanh toán online

Phụ lục VI:  Danh sách số điện thoại

Danh sách sinh vi phạm:  Danh sách

Danh sách sinh viên không được đăng ký:  Danh sách

Danh sách sinh viên đã tốt nghiệp, đình chỉ học, bảo lưu, đi nghĩa vụ quân sự, còn nợ chúng chỉ, thực tập, tự do:  Danh sách

Các bài viết khác