Về việc đổi tên tòa nhà thuộc Ban Quản lý Cụm nhà B.E

27/03/2024 16:15     Thông báo

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-BQLCNBE ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Ban quản lý cụm nhà B.E về việc phê duyệt phương án đổi tên ba tòa nhà. Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đến các đơn vị và sinh viên nội trú một số nội dung sau:

  1.  Đổi tên ba tòa nhà tại Ban Quản lý Cụm nhà B.E thuộc Trung tâm Quản lý Ký túc xá như sau:
  • Tòa nhà F2 đổi tên thành tòa nhà E2;
  • Tòa nhà F1 đổi tên thành tòa nhà E3;
  • Tòa nhà G1 đổi tên thành toà nhà E4.
  1.  Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4/2024.
  2.  Phòng Tổng hợp có trách nhiệm truyền thông về việc đổi tên ba tòa nhà trên các kênh truyền thông của Trung tâm đến sinh viên, viên chức, người lao động biết.
  3.  Phòng Công nghệ thông tin - Dữ liệu: cập nhật tên mới ba tòa nhà trên các phần mềm quản lý sinh viên, hệ thống dữ liệu.
  4.  Phòng Công tác sinh viên, Ban Quản lý Cụm nhà thông tin phản hồi thắc thắc mắc sinh viên (nếu có).
  5. Các đơn vị có liên quan cập nhật báo cáo, điều chỉnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến tên ba tòa nhà được đổi tên.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác