Về việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho sinh viên nội trú tại KTX

25/10/2023 16:41     Thông báo

Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 là trách nhiệm và quyền lợi của công dân, nhằm hướng tới chính phủ điện tử, sử dụng tiện ích trong giao dịch hành chính cho công dân và đây là căn cứ để Trung tâm triển khai công tác đăng ký hồ sơ tạm trú cho sinh viên nội trú để đảm bảo đúng quy định.

Căn cứ công văn 1078/CATP(QLHC) ngày 12/10/2023 của Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho sinh viên nội trú tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm).

Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 là trách nhiệm và quyền lợi của công dân, nhằm hướng tới chính phủ điện tử, sử dụng tiện ích trong giao dịch hành chính cho công dân và đây là căn cứ để Trung tâm triển khai công tác đăng ký hồ sơ tạm trú cho sinh viên nội trú để đảm bảo đúng quy định.

Nhằm kịp thời kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho sinh viên qua cổng dịch vụ công, Công an thành phố Dĩ An phối hợp với Trung tâm tổ chức kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho sinh viên nội trú như sau:

 1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên Việt Nam chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đang nội trú tại Ký túc xá ĐHQG-HCM, trong đó:
 • Ký túc xá khu A: cụm A.F: 581 sinh viên; cụm A.G: 299 sinh viên; cụm A.H: 365 sinh viên;
 • Ký túc xá khu B: cụm B.A: 1.368 sinh viên; cụm B.B: 737 sinh viên; cụm B.C: 1.239 sinh viên; cụm B.D: 1.456 sinh viên; cụm B.E: 2.314 sinh viên.
 1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

a. Sinh viên thuộc các Ban quản lý cụm nhà ở Ký túc xá khu A:

 • Thời gian: Từ 18g00 đến 21g30 ngày 24, 25, 26/10/2023;
 • Địa điểm: Tại tầng trệt nhà A8 - BQL cụm nhà A.G.

b. Sinh viên thuộc các Ban quản lý cụm nhà ở Ký túc xá khu B:

Thời gian và địa điểm đặt máy như sau:

 • Từ 14g00 đến 21g30 ngày 27 và ngày 30/10/2023; địa điểm: tại Văn phòng BQL cụm nhà B.A (sảnh trệt tòa nhà BA2);
 • Từ 14g00 đến 21g30 ngày 31/10 và 01/11/2023; địa điểm: tại Văn phòng BQL cụm nhà B.B (sảnh trệt tòa nhà B2);
 • Từ 14g00 đến 21g30 ngày 02-03/11/2023; địa điểm: tại Văn phòng BQL cụm nhà B.C (sảnh trệt tòa nhà C6);
 • Từ 14g00 đến 21g30 ngày 06-07/11/2023; địa điểm: tại Văn phòng BQL cụm nhà B.D (sảnh trệt tòa nhà D4);
 • Từ 14g00 đến 21g30 ngày 08-10/11/2023; địa điểm: tại Văn phòng BQL cụm nhà B.E (sảnh trệt tòa nhà E1);
 • Từ 14g00 đến 21g30 ngày 13-15/11/2023; địa điểm: tại Văn phòng BQL cụm nhà B.A (sảnh trệt tòa nhà BA2).
 1. Hình thức thực hiện:
 • Sinh viên chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đăng ký thời gian với các Ban quản lý cụm nhà để thực hiện (sinh viên có thể đăng ký thực hiện tại một trong các địa điểm đặt máy nêu trên). Trong trường hợp bận đột xuất, phải báo lại Ban quản lý cụm nhà để đăng ký thời gian khác phù hợp.  
 • Khi thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, sinh viên mang theo Căn cước công dân và điện thoại di động để cài đặt và kích hoạt.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các Ban Quản lý cụm nhà Phụ lục đính kèm thông báo để được cập nhật, hướng dẫn.

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

 

Các bài viết khác