Về việc mở lại cổng số 2 Ký túc xá khu B

31/01/2023 14:23     Thông báo

Căn cứ Thông báo số 486/TB-TTQLKTX ngày 26/10/2022 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) về việc phân luồng giao thông tạm thời ra, vào cổng Ký túc xá khu B.

 

Hiện nay Trung tâm đã hoàn thành gói thầu sửa chữa cải tạo cổng số 2 đưa vào hoạt động. Nhằm phục vụ cho người và phương tiện ra, vào cổng, Trung tâm thông báo như sau:

  1. Từ ngày 30/01/2023 Trung tâm đóng cổng phụ đường số 3 nhà BA5 và mở lại cổng số 2.

Thời gian mở cổng: từ 05g00 đến 23g00 tất cả các ngày trong tuần.

  1. Sinh viên nội trú tại các tòa nhà C1, C2, C3, C4, C5, C6, E1, F1, F2, G1; các cơ sở kinh doanh dịch vụ; xe vận chuyển hàng hóa, phế liệu; xe thu gom rác sinh hoạt và các loại xe ô tô lớn ra, vào Ký túc xá khu B theo lối cổng số 2.

Trung tâm thông báo đến sinh viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ biết để thực hiện và tuân thủ các quy định khi ra vào cổng.  

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác