Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

08/04/2022 15:18     Thông báo

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra, vào Ký túc xá và giảm số lượng người, phương tiện lưu thông qua cổng chính khu B. Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo phân luồng giao thông tạm thời cho xe máy ra vào cổng số 2 khu B như sau:

  1. Sinh viên nội trú tại các tòa nhà C1, C2, C3, C4, C5, C6, E1, G1, F1, F2 ra-vào Ký túc xá khu B theo lối cổng số 2 (đường Trần Đại Nghĩa).
  2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/4/2022 cho đến khi có thông báo mới.
  3. Thời gian mở cổng: Từ 05g00 đến 23g00 tất cả các ngày trong tuần.
  4. Sinh viên đi xe buýt, các phương tiện giao thông khác ra vào cổng số 2 theo thông báo số 127/TB-TTQLKTX ngày 26/3/2022.
  5. Sinh viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nội quy của Ký túc xá khi ra vào cổng.

Lưu ý: 1. Sinh viên di chuyển bằng xe máy ra - vào cùng một cổng để thuận tiện cho việc kiểm soát an ninh; 2. Sinh viên các tòa nhà trên không đi xe máy qua cổng chính (cả chiều ra, chiều vào) kể từ 05g00 ngày 09/4/2022.

Trung tâm thông báo đến sinh viên, các hộ khai thác dịch vụ biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Các bài viết khác