về việc triển khai tổng đài điện thoại Ký túc xá

17/08/2022 13:15     Thông báo

Nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn sinh viên, phụ huynh và nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên nội trú, thống nhất thông tin trong toàn bộ hệ thống, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc triển khai tổng đài điện thoại 1900 như sau:

  1. Số điện thoại dành cho cuộc gọi đến Trung tâm: 1900.05.55.59
  2. Thời gian triển khai: Từ ngày 17/8/2022.
  3. Từ ngày 01/9/2022 Trung tâm ngưng sử dụng số điện thoại của các Phòng, Trạm y tế và các Ban Quản lý cụm nhà.
  4. Danh sách số nội bộ Trung tâm (phụ lục đính kèm)

* Số cuộc gọi đi từ Trung tâm: 028.8888.8799

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây:   Thông báo

Các bài viết khác