Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 8 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 8 năm 2022

28/07/2022
Căn cứ nhu cầu thực tế, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm sinh hoạt, học tập, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 như sau:
Thông báo chiêu sinh các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp  dành cho sinh viên

Thông báo chiêu sinh các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp dành cho sinh viên

11/07/2022
Thông báo chiêu sinh các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp dành cho sinh viên
TB về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022

TB về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022

01/07/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc thanh quyết toán cuối năm học 2021 – 2022 cho sinh viên như sau:
Thông báo vv thi đua thực hiện hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

Thông báo vv thi đua thực hiện hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

21/06/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc thi đua hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau
Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 7/2022

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá tháng 7/2022

14/06/2022
Căn cứ nhu cầu thực tế, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm sinh hoạt, học tập, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 như sau:
Thông báo về việc làm Căn cước công dân gắn chíp

Thông báo về việc làm Căn cước công dân gắn chíp

28/05/2022
Ngày 26/3/2022 Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) đã ban hành thông báo số 128/TB-TTQLKTX về việc đăng ký thông tin làm Căn cước công dân gắn chíp (CCCDGC). Theo hướng dẫn của Công an địa phương, Trung tâm thông báo đến sinh viên như sau:
Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

Thông báo v/v hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022

27/05/2022
Để hỗ trợ sinh viên thực hiện đúng nội quy, nắm các thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình ở Ký túc xá nhằm xây dựng Ký túc xá An toàn – Thân thiện – Văn minh, Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo về việc hướng dẫn công tác sinh viên nội trú năm học 2021-2022 như sau:
Thông báo vv phun thuốc diệt muỗi tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Thông báo vv phun thuốc diệt muỗi tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

22/05/2022
Thông báo về việc phun thuốc  Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và hạn chế tác hại do bệnh gây ra. Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức các hoạt động như sau:
Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

Thông báo về việc xử lý trả lại tài sản cho sinh viên

12/05/2022
Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) đã ban hành thông báo số 40/TB-TTQLKTX ngày 27/01/2022 về việc tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá. Sau khi thông báo, hiện nay vẫn còn tài sản sinh viên chưa đến nhận. Để chuẩn bị công tác tiếp nhận sinh viên năm học 2022-2023, TTQLKTX thông báo về việc trả tài sản cho sinh viên như sau:
Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

Về việc phân luồng xe máy ra vào cổng số 2 Ký túc xá khu B

08/04/2022
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra, vào Ký túc xá và giảm số lượng người, phương tiện lưu thông qua cổng chính khu B. Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo phân luồng giao thông tạm thời cho xe máy ra vào cổng số 2 khu B như sau:
TB vv đăng ký thông tin làm căn cước công dân gắn chíp

TB vv đăng ký thông tin làm căn cước công dân gắn chíp

31/03/2022
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, hướng tới thực hiện Chính phủ Điện tử, Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức làm Căn cước công dân gắn chíp, sinh viên có nhu cầu làm thẻ đăng ký thông tin như sau:
Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX

05/03/2022
Thông tin về việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự KTX