V/v tổ chức xét nghiệm cho SV từ Đà Đẵng về KTX đang lưu trú tại nhà G1, và các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nơi ở khác

V/v tổ chức xét nghiệm cho SV từ Đà Đẵng về KTX đang lưu trú tại nhà G1, và các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nơi ở khác

03/08/2020
Thông báo tổ chức xét nghiệm cho SV từ Đà Đẵng về KTX đang lưu trú tại nhà G1, và các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nơi ở khác
Thông báo v/v tiếp tục phòng chống dịch covid-19

Thông báo v/v tiếp tục phòng chống dịch covid-19

01/08/2020
Thông báo v/v tiếp tục phòng chống dịch covid-19
TB khẩn v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

TB khẩn v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

27/07/2020
TB khẩn v/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
TB v/v bố trí sắp xếp sinh viên ở tháng 7 năm 2020

TB v/v bố trí sắp xếp sinh viên ở tháng 7 năm 2020

09/07/2020
TB v/v bố trí sắp xếp sinh viên ở tháng 7 năm 2020
TB v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

TB v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

30/11/-0001
TB v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
TB về việc thanh quyết toán cuối năm

TB về việc thanh quyết toán cuối năm

25/05/2022
Trung tâm Quản lý KTX thông báo vv thanh quyết toán cuối năm học 2020-2021
TB số 128.TB-TTQLKTX V.v bố trí sinh viên ở Ký túc xá trong tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

TB số 128.TB-TTQLKTX V.v bố trí sinh viên ở Ký túc xá trong tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

16/03/2020
TB số 128.TB-TTQLKTX V.v bố trí sinh viên ở Ký túc xá trong tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
TB v/v sử dụng KTX khu A làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

TB v/v sử dụng KTX khu A làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

19/03/2020
TB v/v sử dụng KTX khu A làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19
TB v/v sử dụng KTX khu B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

TB v/v sử dụng KTX khu B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

21/03/2020
TB v/v sử dụng KTX khu B làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19
Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên trở lại KTX ngày 9/5

Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên trở lại KTX ngày 9/5

07/05/2020
Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên trở lại KTX ngày 9/5
Thông báo v/v thực hiện an toàn giao thông tại KTX khu A

Thông báo v/v thực hiện an toàn giao thông tại KTX khu A

06/12/2020
Thông báo v/v thực hiện an toàn giao thông tại KTX khu A
TB vv triển khai kiểm soát phân tầng thang máy tại cụm A.H và B.E

TB vv triển khai kiểm soát phân tầng thang máy tại cụm A.H và B.E

17/06/2020
TB vv triển khai kiểm soát phân tầng thang máy tại cụm A.H và B.E