Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 01 kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý Ký túc xá năm 2023

18/09/2023 10:53     Thông báo

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-TTQLKTX ngày 11/02/2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Thông báo 139/TB-TTQLKTX ngày 14/4/2023 của TTQLKTX về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Thông báo 403/TB-TTQLKTX ngày 24/7/2023 của TTQLKTX về việc điều chỉnh nội dung công tác tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Báo cáo số 01  /BC-BKTPĐKDT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức của TTQLKTX năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 01 kỳ thi tuyển dụng viên chức của TTQLKTX năm 2023 như sau:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 01: gồm 74 thí sinh (theo danh sách đính kèm).
  2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.
  3. Thời gian, địa điểm ôn tập và thi: Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có thông báo đến thí sinh./.

Thông tin chi tiết danh sách đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác