Chi bộ 1 kết nạp đảng viên mới

25/02/2022 02:33     Tin Đoàn thể

Ngày 23/02/2022, Chi bộ 1 – Đảng bộ TTQLKTX tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đặng Thị Hoài, sinh ngày 24/9/1986 tại Nghệ An, công tác tại Phòng Kế hoạch – Tài chính vào Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

Tham dự lễ kết nạp có đồng chí Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy TTQLKTX cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Ngô Thị Mỹ Thạnh – Bí thư Chi bộ 1 đánh giá cao những kết quả và ý chí phấn đấu của đồng chí Hoài trong thời gian qua đồng thời mong muốn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí Hoài cùng lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính phát huy vai trò Đảng viên, chuyên môn nghiệp vụ của mình để đóng góp nhiều hơn vào công tác của đơn vị cũng như góp phần vào xây dựng, phát triển Trung tâm.

Với việc kết nạp quần chúng Đặng Thị Hoài vào Đảng, Chi bộ 1 đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 về công tác phát triển Đảng trong điều kiện bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Các bài viết khác