Đảng ủy TTQLKTX tổ chức hội nghị đảng viên lần 2 năm 2023

18/01/2024 08:49     Tin Đoàn thể

Ngày 16/01/2024, tại Hội trường F1, Ký túc xá khu B, Đảng ủy Trung tâm Quản lý Ký túc xá tổ chức Hội nghị Đảng viên lần 2 năm 2023.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Được - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM, đồng chí Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy cùng BCH Đảng bộ, toàn thể đảng viên đang công tác tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá.
 
Ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với nhiều hoạt động, nội dung chương trình lớn, quan trọng, tạo bước ngoặc quan trọng trong hoạt động của Trung tâm Quản lý Ký túc xá; Đảng ủy Trung tâm tập trung vào công tác đánh giá nhiệm vụ hoạt động của năm 2023 cũng như xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động năm 2024.
Năm 2024 là năm có tính bản lề trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy Trung tâm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng: Đổi mới cơ chế hoạt động, thành lập hội đồng quản lý để từng bước thực hiện mô hình đơn vị tự chủ nhóm II cũng như lãnh đạo toàn diện hoạt động của Trung tâm, tăng cường trách nhiệm giải trình đối với xã hội khi triển khai đổi mới cơ chế hoạt động; v.v…
Trong hội nghị, Đảng ủy tiến hành trao tặng các khen thưởng “Dân vận khéo” cho các tập thể, cá nhân cấp Đảng ủy ĐHQG-HCM và cấp Trung tâm Quản lý Ký túc xá; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Trung tâm Quản lý Ký túc xá.

Các bài viết khác