Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá

07/10/2023 15:22     Thông báo

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2023, như sau:

Stt

Thời gian

Lãnh đạo tiếp công dân

Phụ trách công tác tiếp công dân

1

Thứ Sáu, 06/10/2023

Bà Phùng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc TTQLKTX

Bà Trần Thị Ngọc Nhung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, phụ trách mảng Thanh tra – Pháp chế

2

Thứ Sáu, 13/10/2023

Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc TTQLKTX

3

Thứ Sáu, 20/10/2023

Ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc TTQLKTX

4

Thứ Sáu, 27/10/2023

Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc TTQLKTX

5

Thứ Sáu, 03/11/2023

Bà Phùng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc TTQLKTX

6

Thứ Sáu, 10/11/2023

Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc TTQLKTX

7

Thứ Sáu, 17/11/2023

Ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc TTQLKTX

8

Thứ Sáu, 24/11/2023

Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc TTQLKTX

9

Thứ Sáu, 01/12/2023

Bà Phùng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc TTQLKTX

10

Thứ Sáu, 08/12/2023

Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc TTQLKTX

11

Thứ Sáu, 15/12/2023

Ông Ngô Văn Hải, Phó Giám đốc TTQLKTX

12

Thứ Sáu, 22/12/2023

Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc TTQLKTX

13

Thứ Sáu, 29/12/2023

Bà Phùng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc TTQLKTX

 

Chi tiết thông báo:  Thông báo

Các bài viết khác