Thông báo công khai đấu giá tài sản lần 3

22/04/2024 09:03     Thông báo

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 175/HĐ-ĐG ngày 26 tháng 7    năm 2023 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần thứ 3 ngày 17/4/2024 được ký kết Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

 

Các bài viết khác