Thông báo công khai đấu giá tài sản

31/08/2023 13:27     Thông báo

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 175/HĐ-ĐG ngày 26 tháng 7 năm 2023 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần thứ 01 ngày 29/8/2023 được ký kết giữa Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

 

Các bài viết khác