Thông báo công khai đấu giá tài sản

27/09/2023 08:06     Thông báo

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 230/HĐ-ĐG ngày 20 tháng 9 năm 2023 được ký kết Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản như sau:

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác