Về việc phân luồng giao thông tạm thời ra, vào cổng Ký túc xá khu B

27/10/2022 09:21     Thông báo

Căn cứ hợp đồng thi công số 2510/2022/HĐTC/HAGHP-KTX ngày 25/10/2022 giữa Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) và Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng HAG & Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Hà Phát (Nhà thầu) về việc thi công gói thầu sửa chữa cải tạo cổng số 2 Ký túc xá khu B.

 

Để chuẩn bị thi công gói thầu sửa chữa cải tạo cổng số 2, Trung tâm thông báo phân luồng giao thông tạm thời ra vào cổng Ký túc xá khu B như sau:

  1. Từ 05 giờ 00 ngày 31/10/2022 Trung tâm đóng cổng số 2, đồng thời mở cổng phụ đường số 3 (giữa khối nhà C1 và A3 - A5) để ra vào Ký túc xá khu B.
  2. Sinh viên tại các tòa nhà E1, G1, F1, F2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ra-vào Ký túc xá khu B theo lối cổng phụ đường số 3.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/10/2022 cho đến khi có thông báo mới.

  1. Sinh viên các tòa nhà A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, D2, D3, D4, D5, D6, viên chức, người lao động, khách đến liên hệ công tác ra vào Ký túc xá khu B theo lối cổng chính.

Trung tâm thông báo đến sinh viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ biết để thực hiện và tuân thủ các quy định khi ra vào cổng.

 

Trân trọng./.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Các bài viết khác